Utvekslingsavtale mellom University of New South Wales og Universitetet i Oslo

UNSW er et moderne universitetet med høy internasjonal prestisje, særlig innen realfag og tekniske fag. UNSW rangeres høyt også i fagfeltene jus og samfunnsvitenskap. Universitetet er med i Group of Eight som regnes for de mest prestisjefulle og forskningsorienterte universitetene i Australia. UNSW ligger sentralt i Sydney. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin (har egen avtale)
  • odontologi
  • farmasi

Det er visse begrensninger på kurs innen noen fagområder (bl.a. jus). Se Fact Sheet 2019 for nærmere informasjon. Psykologiemner på masternivå er ikke tilgjengelige for utvekslingsstudenter.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole. Gjelder karakter 4 fra VG1 hvis dette er eneste engelskkarakter, eller snitt på 4 av alle karakterer i engelsk dersom du hadde engelsk som fag videre i VG2 og VG3.
  • Vitnemålet må ikke være eldre enn 4 år ved studiestart i Australia.
  • OBS! Jusstudenter må ta engelsktest uansett, da dokumentasjon på engelsk fra VGS ikke aksepteres for dette fagfeltet.

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter kurs på hjemmesidene til UNSW.

Plan Your 2019 Study

  • Antall Units of Credit (UoC) per semester full tid for bachelorstudenter: 24
  • Antall Units of Credit (UoC) per semester full tid for masterstudenter: 24

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

På grunn av trimesterstruktur som innføres fra januar 2019 må UiO-studenter ta ett emne i et intensivt januar/august-"term", og tre ordinære emner resten av semesteret. Tilgjengelige emner for January and August Intensive Term 2019

Begrensninger på emner for utvekslingsstudenter er beskrevet i Fact Sheet 2019.

Hvor lenge varer semesteret?

Trimesterstruktur (3 semestre) fra og med januar 2019:
Vårsemester: January Intensive Term (JT) + Term 1 (7. januar - 19. mai) . Studenten tar ett emne i løpet av januar, og tre emner i løpet av Term 1 - til sammen 24 credits. 

Tilgjengelige emner i January and August Intensive Term 2019

Høstsemester: August Intensive Term (AT) + Term 3 (15. august - 15. desember). Studenten tar ett emne i løpet av august, og tre emner i løpet av Term 3 - til sammen 24 credits. 

 

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Antall ledige gratisplasser vår 2019: 0

Betalplass (2018 Fees): 

Bachelor (Undergraduate, 4 emner): AUD 13625 per semester

Master (Postgraduate, 4 emner): AUD 14385 per semester

Les mer om skolepenger ved New South Wales

UNSW står på tilleggsstipendlisten til Lånekassen for 2018-2019 (gjelder studenter som betaler skolepenger).

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å skaffe bolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

UNSWs nettside for Exchange & Study Abroad studenter

Study Abroad and Exchange Guide 2018

Fact Sheet 2019

 

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Sydney, NSW

Nettside

http://www.unsw.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere