Utvekslingsavtale mellom University of New South Wales og Universitetet i Oslo

UNSW har avlyst all utveksling vårsemesteret 2021 på grunn av COVID-19.

UNSW er et moderne universitetet med høy internasjonal prestisje, særlig innen realfag og tekniske fag. UNSW rangeres høyt også i fagfeltene jus og samfunnsvitenskap. 

UNSW er med i Group of Eight som regnes for de mest prestisjefulle og forskningsorienterte universitetene i Australia. Hovedcampus ligger i Kensington, sentralt i Sydney.

Campus UNSW
Foto: UNSW

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha bestått minst 60 studiepoeng innen søknadsfristen før du kan søke på denne avtalen.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

 • medisin (har egen avtale)
 • odontologi
 • farmasi

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

Språkkrav:

 • 4 eller bedre fra norsk videregående skole.
  Vitnemålet må ikke være eldre enn 4 år ved studiestart i Australia.
  eller
 • følgende engelskkrav (TOEFL/IELTS)
  Jusstudenter må ta språktest uansett.

Informasjon om påmelding til TOEFL (EST)

Informasjon om påmelding til IELTS (Folkeuniversitetet)

Resultatet av språktesten må være klart innen søknadsfristen.
Har du TOEFL/IELTS fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnevalg gjør du i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav/prerequisites.

Søk etter emner på hjemmesidene til UNSW.

 • 24 Units of Credit (UoC) = 30 studiepoeng

Vi anbefaler vanligvis at studentene tar emner på minst 2. årsnivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de emnene i Australia skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de være  på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om emnegodkjenning, ta kontakt med fakultetet ditt.

På grunn av trimesterstruktur, må UiO-studenter ta ett emne i January/August intensive term, og tre emner resten av semesteret. Tilgjengelige emner for August/January term 2019

Det kan være begrensninger på emner innen noen fagområder (bl.a. jus). Se Fact Sheet 2020 for nærmere informasjon. Psykologiemner på masternivå er ikke tilgjengelige for utvekslingsstudenter.

Hvor lenge varer semesteret?

Trimesterstruktur
Tailored Term 1: January Intensive Term + Term 1: januar - mai

Tailored Term 3: August Intensive Term + Term 3: august - desember

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Antall gratisplasser vår 2021: 2

Les om skolepenger for betalplass ved UNSW - Study Abroad - Tuition and Fees

UNSW står på Lånekassens tilleggsstipendliste for 2020-2021.

Bolig

Les om studentboliger ved UNSW

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

UNSWs nettside for Exchange & Study Abroad studenter

Study Abroad and Exchange Guide 2020

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Sydney, NSW

Nettside

http://www.unsw.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere