Utvekslingsavtale mellom University of Sydney og Universitetet i Oslo

University of Sydney er det eldste i Australia og et toppuniversitet i verden. Universitetet er med i Group of Eight som er en samling av de mest forskningsorienterte og prestisjefulle universitetene i Australia. Fagfelt som utmerker seg spesielt er utdanning, jus, engelsk språk og litteratur, psykologi, medievitenskap, arkeologi og historie. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha bestått minst 60 studiepoeng innen søknadsfristen før du kan søke på denne avtalen.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    OBS! Vitnemålet kan ikke være eldre enn 5 år ved studiestart i Australia.
    eller
  • følgende engelskkrav TOEFL/IELTS

Informasjon om påmelding til TOEFL (EST)

Informasjon om påmelding til IELTS (Folkeuniversitetet)

Resultatet av språktesten må være klart innen søknadsfristen.
Har du TOELF/IELTS fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnevalg gjør du i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav/prerequisites.

Les om emnetilbudet ved University of Sydney

Emneliste for utvekslingsstudenter

OBS! Psykologistudenter kan ikke ta emner på masternivå.

University of Sydney tilbyr et praksisemne, ARTS2600, på 6 credit points som gir deg en unik mulighet til å få jobberfaring samtidig som du er på utveksling. Sjekk med fakultetet ditt om dette er noe de kan godkjenne. 
UiO-studenter som betaler skolepenger, vil kunne motta et stipend fra University of Sydney dersom de tar dette emnet.

  • 24 credit points = 30 studiepoeng

Vi anbefaler normalt at studentene tar emner på minst 2. årsnivå. 1. årsemner i Australia kan bli godkjent som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis emnene skal ersatte ett eller flere UiO-emner på 2000-nivå, bør de være på minst 2. årsnivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: februar - juni
Semester 2: juli - november

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Vårsemesteret 2021: 2 gratisplasser.

Ubegrenset antall betalplasser. Informasjon om skolepenger for betalplass.

University of Sydney står på Lånekassens tilleggsstipendliste for 2020-2021.

Bolig

Utvekslingsstudenter er garantert bolig. Du får mer informasjon når du får opptak ved University of Sydney.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

University of Sydney tilbyr mentor-programmet MATES Abroad for nye internasjonale studenter.

Study Abroad & Exchange Guide (pdf) for 2020

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb