Utvekslingsavtale mellom University of Sydney og Universitetet i Oslo

The University of Sydney er det eldste i Australia, grunnlagt i 1851. Sydney er et toppuniversitet både på landsbasis og i verden. Universitetet er med i Group of Eight, en gruppe av universiteter som regnes for å være de mest prestisjefylte og forskningsorienterte universitetene i Australia. Fagfelt som utmerker seg spesielt er utdanning, jus, engelsk språk og litteratur, psykologi, medievitenskap, arkeologi og historie. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Psykologistudenter kan ikke ta kurs på postgraduate-nivå (masternivå).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Emnetilbudet ved University of Sydney

Emnelister for utvekslingsstudenter 2019

Det er også mulig å ta et praksisemne (ARTS2600), som gir 6 credit points. Dette forutsetter godkjenning av ditt fakultet. UiO-studenter som betaler skolepenger, vil kunne motta et stipend fra University of Sydney dersom de tar dette emnet. Det kan være en flott mulighet til å få jobberfaring samtidig som du er på utveksling.

  • Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 24
  • Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 24

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

2 semestre
Semester 1: slutten av februar-begynnelsen av juli
Semester 2: slutten av juli-slutten av november

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Prisoversikt for studenter uten utvekslingsplass.

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester. Høstsemesteret 2019: 4 gratisplasser ledig. Ubegrenset antall betalplasser.

For betalende studenter er skolepengene (Tuition Fee) 2017: AUD 12 300 per semester. Lærestedet står på Lånekassens tilleggsstipendliste for 2019-2020.

Stipendmulighet:

UiO-studenter som betaler skolepenger, og som tar ARTS2600, et praksisemne på 6 credit points, kan motta 1000 AUD i stipend fra University of Sydney. Det er visse krav som må oppfylles for å delta, og emnet må kunne godkjennes av ditt fakultet på UiO.

Bolig

Utvekslingsstudenter garanteres bolig på Urbannest student accommodation. Mer informasjon om hvordan du søker kommer når du får endelig plass ved University of Sydney

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

University of Sydney tilbyr et mentor-program, MATES Abroad, for nye internasjonale studenter.

Se oppdater Study Abroad & Exchange Guide (PDF) for 2019

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Sydney, NSW

Nettside

http://www.usyd.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo