Utvekslingsavtale mellom University of Melbourne og Universitetet i Oslo

The University of Melbourne er et av Australias eldste og et såkalt "Sandstone university". Det ligger sentralt i Melbourne med alle fasiliteter på campus eller rett i nærheten. Universitetet er med i Group of Eight som er en samling av universiteter som regnes for å være de mest prestisjefulle og forskningsorienterte universitetene i Australia. Melbourne rangeres høyt innenfor utdanning, jus, IT, humaniora, samfunnsvitenskap og helse. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin (har egen avtale)
  • odontologi
  • farmasi

Psykologi-studenter kan ikke ta emner på masternivå.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

  • TOEFL/IELTS.

Se Undergraduate English Requirements for nærmere informasjon om krav til resultater til bachelorstudenter.

Masternivå: Engelskkrav for masterstudenter

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter kurs på hjemmesidene til Melbourne

Melbournes profil

  • Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 50
  • Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 50

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.-årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

2 semestre:

  • Semester 1: midten av februar-slutten av juni
  • Semester 2: midten av juli-slutten av november

Oppmøte på Orientation er obligatorisk.

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Antall ledige gratisplasser høstsemesteret 2019: 15. Det er begrensninger på hvor mange studenter fra samme fagfelt som kan få plass (5).

Skolepenger for UiO-studenter med betalplass: se nettside. UiO-studenter med betalplass får 10% avslag på skolepenger. University of Melbourne står på tilleggstipendlisten til Lånekassen.

 

Bolig

Universitetet er behjelpelig med dette.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Melbourne, VIC

Nettside

http://www.unimelb.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan Hans Christian hadde det ved UniMelb våren 2017