Utvekslingsavtale mellom University of Western Australia og Universitetet i Oslo

The University of Western Australia (UWA) ligger i Perth. UWA er med i Group of Eight, en gruppe av de mest forskningsorienterte og prestisjefylte universitetene i Australia.

Universitetet består av 9 fakulteter som tilbyr fag innen humaniora, jus, økonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha bestått minst 60 studiepoeng innen søknadsfristen før du kan søke på denne avtalen.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Emner på masternivå i psykologi er ikke åpne for utvekslingsstudenter ved UWA.

 

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

Informasjon om påmelding til TOEFL (EST)

Informasjon om påmelding til IELTS (Folkeuniversitetet)

Resultatet av språktesten må være klart innen søknadsfristen.
Har du TOELF/IELTS fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Husk å laste opp dokumentasjon på språkkrav i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnevalg gjør du i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav/prerequisites.

Søk etter emner på hjemmesidene til UWA

Study Abroad and Exchange Course Guide

  • Antall credits per semester: 24

Vi anbefaler vanligvis at studentene tar emner på minst 2. årsnivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de emnene i Australia skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de være  på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om emnegodkjenning, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: februar -  juli
Semester 2: juli - desember

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Vårsemesteret 2020: 3 ledige gratisplasser. Ubegrenset med betalplasser.

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester.

Informasjon om skolepenger.

UiO-studenter med betalplass får 10 % rabatt på skolepengene ved UWA. UWA står på tilleggsstipendlisten til Lånekassen.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig, og tilbyr også midlertidig bolig for de som vil finne et sted å bo utenfor campus. Les om UWAs boligtilbud.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Nettside for innreisende utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Perth, WA

Nettside

http://www.uwa.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan Kristin hadde det ved UWA høsten 2017