Utvekslingsavtale mellom University of Western Australia og Universitetet i Oslo

The University of Western Australia (UWA) ligger i Perth. UWA er med i Group of Eight, en gruppe av de mest forskningsorienterte og prestisjefylte universitetene i Australia.

Universitetet består av 9 fakulteter som tilbyr fag innen humaniora, jus, økonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin.

Studenter ved UWA
Foto: UWA

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha bestått minst 60 studiepoeng innen søknadsfristen før du kan søke på denne avtalen.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Emner på masternivå i psykologi er ikke åpne for utvekslingsstudenter ved UWA.

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

Engelskkrav:

Informasjon om påmelding til TOEFL (EST)

Informasjon om påmelding til IELTS (Folkeuniversitetet)

Resultatet av språktesten må være klart innen søknadsfristen.
Har du TOELF/IELTS fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnevalg gjør du i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav/prerequisites.

Søk etter emner på hjemmesidene til UWA

Study Abroad and Exchange Course Guide

  • 24 credits = 30 studiepoeng

Vi anbefaler vanligvis at studentene tar emner på minst 2. årsnivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de emnene i Australia skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de være  på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om emnegodkjenning, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: februar -  juli
Semester 2: juli - desember

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Høstsemesteret 2020: 3 ledige gratisplasser.

Ubegrenset antall betalplasser. 

Informasjon om skolepenger.

UiO-studenter med betalplass får 10 % rabatt på skolepengene ved UWA. UWA står på tilleggsstipendlisten til Lånekassen.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig, og tilbyr også midlertidig bolig for de som vil finne et sted å bo utenfor campus. Les om UWAs boligtilbud.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Nettside for innreisende utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Perth, WA

Nettside

http://www.uwa.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan de har hatt det ved UWA