English version of this page

EE-avfall, brukt IT-utstyr og farlig avfall

EE-avfall legges i innsamlingsbur som er utplassert ved UiOs renovasjonspunkter. Brukt IT-utstyr plasseres i låsbare skap som enhetene administrerer. Farlig avfall håndteres av enhetene.

EE-avfall

EE-avfall er alle utrangerte elektriske og elektroniske produkter og komponenter.

Alt EE-avfall utenom lyskilder, lagringsenheter og tonere legges i innsamlingsbur ved UiOs renovasjonspunkter. Søk etter renovasjonspunkt.

Kast i innsamlingsbur:

 • TV-er, radioer, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter
 • Kabler og ledninger
 • Kaffemaskiner, vannkokere, brødristere, hvitevarer
 • Medisinsk utstyr som ikke kategoriseres som farlig avfall: strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr

Lyskilder skal avhendes i egne containere på renovasjonspunktene

 • Lysarmatur og lamper
 • Glødelamper, lysstoffrør, sparepærer

IT-utstyr

Datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner og lignende skal ikke legges med EE-avfall i innsamlingsbur. Legg utstyret i egne låsbare skap som bestilles av enhetene. Mer info om rutinen og bestilling av skap.

Returner tonere til leverandøren

Ricoh

HP

 • Returlapp ligger i eskene tonerkassettene leveres i.
 • Gratis retur.

 

 

Lyreco

 • Returner tonerkassettene i egne esker som bestilles fra Lyreco.
 • Tjenesten er gratis.

Farlig avfall

Farlig og smittefarlig avfall må håndteres etter gjeldende instrukser. Enhetene må selv bestille levering og henting av farlig og smittefarlig avfall.

Hva er farlig avfall?

 • Medisinsk avfall: Blod, celler, virus, bakterier, skarpe eller spisse gjenstander
 • Kjemikalier
 • Biologisk avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosivt avfall

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan også melde inn andre behov som gjelder renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.