Renhold

Alt renhold utføres etter UiOs kvalitetsmål: Etter utført renhold skal inventar, gulv og vegger ha jevne, vedlikeholdte overflater uten smuss, flekker og søl. Det benyttes miljøvennlige vaskemidler.

Regelmessig renhold

Gulv og flater:

  • Fast: rengjøring av gulv og støvtørking av ryddede flater som bord, pult, stoler og hyller, samt tavler i undervisningsrom.
  • Etter vurdering: bord- og stolben, hyller, skap, reoler, dører, terskler, karmer, listverk, inngangsdører, skillevegger og glassvegger.

Toaletter, garderober og dusjer:

  • Regelmessig: rengjøring av gulv, støvtørking og flekkfjerning.
  • Etter vurdering: rengjøring av toalett og servant, papir- og såpedispensere og påfyll av disse, speil, vegger, dusjer, dører, terskler, karmer, listverk og tømming av avfallsbeholdere.

Renholdsplaner

Renholdsplanene henger som oppslag i alle etasjer i bygningene UiO eier.

Tilsyn

En del arealer blir besøkt av renholder etter plan for å vurdere om det er behov for renhold.

Vindusvask og gardinvask

Vindusvask og gardinvask er periodisk renhold som utføres med fast frekvens.

  • Vindusvask: årlig
  • Gardinvask: hvert fjerde/femte år.

Eiendomsavdelingen varsler alltid i forkant av periodisk renhold med beskjed om hvilke forberedelser som må gjøres. 

Internhusleien dekker regelmessig renhold og periodisk renhold slik tjenestebeskrivelsen for renhold beskriver.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.