English version of this page

For prosjektøkonom ("project admin")

Prosjekter i BookitLab kan kun opprettes av brukere med "project admin"-rettigheter, som regel instituttets prosjektøkonom e.l. Fakturering av bruk gjøres av brukere med "core admin"-rettigheter, dvs. lab-ansvarlig(e). Hvis du som prosjektøkonom har behov for sende fakturaer fra BookitLab, ta kontakt med lab-ansvarlig, som så kan gi deg (midlertidig) "core admin"-rettighet. 

Sist endret 27. nov. 2022 22:11 av Naoe Tatara

"Core admin" kan sende fakturaer relatert til sitt leiested til økonomisystemet på UiO. 

Sist endret 27. nov. 2022 22:08 av Naoe Tatara
Sist endret 28. nov. 2022 08:11 av Naoe Tatara

Hvordan opprette et prosjekt i BookitLab og gjør det klar til bruk (NB! krever project admin-rettighet)

Sist endret 28. nov. 2022 08:11 av Naoe Tatara