Spørsmål og svar om eValg

Vanlige spørsmål om eValg.

Stemmeavgivning

Hvorfor står det at jeg ikke har stemmerett i et valg?

Et valg inneholder et manntall, som lister opp alle personer som har stemmerett i valget. Er du ikke med i manntallet har du heller ikke rett til at din stemme teller med i valget.

Manntall bestemmes av UiOs valgreglement, og baserer seg på data fra personalsystemet og Felles Studentsystem. Disse er ikke alltid oppdaterte eller helt korrekte, og ikke alle situasjoner er dekket av reglementet. For å unngå at noen ikke får stemt grunnet feil i manntallet, skal alle ha tilgang til å stemme i alle valg selv om de ikke har stemmerett. Valgstyret går gjennom slike stemmer og vurderer om de skal telle med eller forkastes, utfra valgreglementet.

Har du ikke stemmerett, men mener du skulle hatt det, bør du altså likevel stemme, og i begrunnelsen forklare hvor og hvordan du er ansatt eller studerer.

Hvorfor er ikke min stemmeseddel lagret siden forrige pålogging, slik at jeg heller kan redigere denne, enn å måtte stemme helt på nytt?

Da valg skal vere anonyme, vil alle stemmesedler bli kryptert slik at eValg ikke vet hva du har stemt på. Det er derfor ikke teknisk mulig å vise hva du har stemt på tidligere. Dette er et designvalg for å sikre konfidensialiteten.

Det står at jeg ikke har stemmerett i et valg. Kan jeg likevel stemme?

Ja, du kan stemme selv om du ikke har stemmerett. Valgstyret vil før opptelling vurdere om du skulle hatt stemmerett, og vil med det inkludere stemmeseddelen din i valget før opptellingen.

Jeg ønsker å stemme, men har ikke brukerkonto

Ta kontakt med din personalavdeling eller studentkontor for å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Alle stemmeberettigede har rett på en brukerkonto hos UiO.

Hvis du har problemer med din brukerkonto kan du kontakte ditt lokale IT-kontaktpunkt.

Finnes det en app for å kunne stemme på mobil eller nettbrett?

eValg har et responsivt design, som er tilpasset også små skjermer. Du trenger derfor ikke en egen app for å stemme.

Kan jeg stemme flere ganger?

Du kan stemme flere ganger i samme valg, men det er bare din siste avgitte stemme som vil telle med. Dette gjelder selv om du stemmer via ulike brukerkontoer.

Jeg klarer ikke å stemme digitalt

Ta kontakt med valgstyret til valget du vil stemme i, eller kontakt oss for teknisk support på evalg-kontakt@usit.uio.no.

Administrere valg

Komme igang

Hva bør jeg kunne før jeg administrerer valg?

Det viktigste er at du har satt deg inn i UiOs valgreglement, og har lest sidene Arrangere valg.

Du bør også ha en kontaktperson med erfaring i gjennomføring av valg ved UiO, som raskt kan svare på spørsmål. Hvert fakultet har sine valgansvarlige som du kan å kontakte.

Hvordan får jeg tilgang til å publisere valg?

Ta kontakt med ditt fakultets valgansvarlig, som forvalter slike tilganger.

Finnes det en kort video-gjennomgang?

Videoveiledninger

Valgreglement

Hvem bestemmer over valgreglementet?

Det er Sentralt Valgstyre som er overordnet ansvarlig for valg ved UiO. Dette inkluderer justeringer av UiOs valgreglement. Sentralt Valgstyre rapporterer til Universitetsstyret.

Som oftest er det Sentralt Valgsekretariat som forbereder saksgrunnlag for Sentralt Valgstyre. Sentralt Valgsekretariat er underlagt universitetsdirektøren.

Valgnøkkel

Hva er en valgnøkkel? Hvorfor trenger jeg den?

Valgnøkkelen sikrer at valget er anonymt ved at stemmesedlene er kryptert og bare tilgjengelige for de som har valgnøkkelen. Selv eValg-systemet vet ikke hva du har stemt. Se mer info om valgnøkkelen.

Hvorfor kan jeg ikke lage ny valgnøkkel når valget er startet?

Alle stemmesedler blir krypterte med en offentlig nøkkel som hører sammen med valgnøkkelen - dette er et såkalt nøkkelpar i asymmetrisk kryptering. Bytter du valgnøkkel, må du også bytte offentlig nøkkel, og må samtidig dekryptere og kryptere alle stemmesedler på nytt. Dette krever at du har tilgang til den gamle valgnøkkelen. eValg støtter ikke en slik operasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet min valgnøkkel?

Se rutine ved tap av valgnøkkel på sidene om valgnøkkelen.

Hva er riktig oppbevaring av min valgnøkkel?

Valgstyrene må selv vurdere hva som er trygt nok, avhengig av hvor utsatt valget er for misbruk. For noen kan det være trygt nok å bruke et fellesområde for valgstyret, mens andre vil ha en kryptert minnepinne som oppbevares i et låst skap. Se mer info på sidene om valgnøkkelen.

Før et valg

Hvordan kan jeg samle inn kandidater?

Vi anbefaler å samle inn kandidatforslag med et Nettskjema. Da har du en samlet oversikt over alle innkommende forslag.

Sender eValg ut e-post til alle i manntallet?

Nei, eValg sender ikke ut e-post til medlemmer i manntallet, verken når valget åpner, eller senere. Valgadministrator må selv sørge for at velgerne er informert om at valget starter.

Hvilken informasjon sender eValg ut?

eValg sender ikke ut informasjon til manntallet, dette må valgstyret gjøre selv.

eValg sender e-post når en person stemmer, for å bekrefte at stemmen er registrert i eValg. Dette skjer uavhengig av om personen er stemmeberettiget eller ikke. eValg bruker e-postadressen som er registrert på personen i Feide.

Hvordan får jeg tak i manntall?

Manntall hentes vanligvis ut av den lokal personalavdelingen, eller studieadministrasjonen. Se sidene Arrangere valg for hvordan dette gjøres.

Hvorfor får jeg ikke se navn eller annen informasjon i manntallet?

Av hensyn til personvernet lagrer eValg bare personopplysninger som er helt nødvendige for å gjennomføre et valg. Det eneste som trengs i et manntall er identifikatorer til å gjenkjenne personen ved pålogging, som er Feide-ID.

Under et valg

Hva gjør jeg hvis en person ikke kan stemme selv?

Ta kontakt med Sentralt Valgsekretariat. De har prosedyrer for å legge inn stemmer på vegne av andre.

Hva hvis jeg oppdager feil med et valg?

Det er opp til valgstyret å vurdere om valget må avsluttes og gjennomføres på nytt, om valgperioden må utvides, eller gå videre uendret. Ved tvil kan du rådføre deg med fakultetets valgansvarlige, eventuelt Sentralt Valgsekretariat.

Avslutning av valg

Publiseres valgresultatet av eValg?

Nei, valgstyret må selv publisere relevant informasjon om valgresultat.

Arkiverer eValg valgprotokollen?

Nei, valgstyret må selv sende valgprotokollen til arkivering.

Hva gjør jeg om noen klager på et valg?

Ta kontakt med Sentralt Valgsekretariat, som kan bistå i klageprosessen. Se valgreglementet for hva som må skje i en klageprosess.

Kan jeg få hjelp til å vurdere stemmer utenfor manntall?

Valgreglementet gir som oftest svar på om en person sin stemme skal telle med eller ikke, men er du i tvil kan du ta kontakt med ditt fakultets valgansvarlig. Fakultetets valgansvarlig kan ved behov eskalere vurderingen til Sentralt Valgsekretariat.

Sett av god tid til å vurdere stemmer utenfor manntallet. Dette kan med fordel gjøres fortløpende i valgperioden, i god tid før opptellingen.

Opptelling

Hva hvis jeg har mistet min valgnøkkel?

Se egen rutine ved tap av valgnøkkel på siden om valgnøkler.

Annet

Hva hvis jeg har andre spørsmål?

Se kontaktveilederen.

Annet

Tekniske spørsmål

Kan jeg integrere med eValg?

Ja! eValg følger UiOs integrasjonsarkitektur og har API du kan bruke for å for eksempel hente ut alle pågående og kommende valg, eller provisjonere manntall. Ta kontakt med evalg-kontakt@usit.uio.no for mer detaljer.

Hva er forskjellen på eValg og for eksempel et nettskjema?

Den største forskjellen med andre tjenester er at eValg følger UiOs og andre universiteter og høgskolers valgreglement. Spesielt opptelling er en komplisert rutine, som er krevende å få riktig.

Andre egenskaper eValg har, er at alle stemmesedler blir kryptert slik at ikke systemet vet hva du har stemt på.

Publisert 12. sep. 2019 22:10 - Sist endret 7. sep. 2021 10:29