Kontaktveileder for valg

Er du veljar, og har spørsmål om eit konkret val?

Ta kontakt med valarrangør for det konkrete valet. Kontaktinfo står oppført på nettsidene til valet.

Du finn også kontaktopplysingar om alle opne og avslutta val inne på evalg.uio.no.

Er du veljar, og har tekniske utfordringar eller spørsmål?

Er du valarrangør, og treng bistand til å arrangere val?

Kontakt ditt fakultet eller institutt sine valansvarlege. Dette finn du på fakultetet si side om val.

Er du valarrangør, og har tekniske spørsmål eller utfordringar med tenesta eValg?

Kontakt USITevalg-kontakt@usit.uio.no.

Er du valansvarleg på fakultet, og har valfaglege spørsmål, eller saker for Sentralt Valgstyre?

Kontakt Sentralt Valgsekretariatvalgsekretariatet@admin.uio.no.