Live Chat

Hva er Live Chat?

Chatbot logo
  • UiOs chat-løsning dersom du ønsker å komme i kontakt med UiO.
  • Lar det komme i direkte kontakt med saksbehandlere i løsningens åpningstid mellom kl. 10-15.
  • Chat-løsningen krever ikke at du identifiserer deg, og det er derfor kun offentlig tilgjengelig informasjon som kan besvares på chat.
  • Saksbehandlere kan også hjelpe deg sende henvendelsen videre til rett kontaktpunkt for besvarelse.
  • UiOs Live Chat-løsning er plassert på UiOs nettsider der tjenesten er tilgjengelig. brukes Live Chat kan være en forlengelse av UiOs chatbot, og den som henvender seg blir da satt over til Live Chat dersom ikke Chatboten kan besvare henvendelsen.

Ta i bruk

Det skal ikke oppgis personlig informasjon i UiOs chat-løsninger (human chat og chatbot).

Hva kan lagres i Live chat?

Hvem kontakter jeg?

Er det noe du lurer på, eller noe vi kan hjelpe med?