English version of this page

Live Chat

Hva er Live Chat?

Chatbot logo
  • UiOs chat-løsning dersom du ønsker å komme i kontakt med UiO.
  • Lar deg komme i direkte kontakt med saksbehandlere i løsningens åpningstid mellom kl. 10-15.
  • Chat-løsningen krever ikke at du identifiserer deg, og det er derfor kun offentlig tilgjengelig informasjon som kan besvares på chat.
  • Saksbehandlere kan også hjelpe deg sende henvendelsen videre til rett kontaktpunkt for besvarelse.
  • UiOs Live Chat-løsning er plassert på UiOs nettsider der tjenesten er tilgjengelig. Live Chat kan være en forlengelse av UiOs chatbot, og den som henvender seg blir da satt over til Live Chat dersom ikke Chatboten kan besvare henvendelsen.

Du kan kontakte følgende enheter med Live Chat

Ta i bruk

Det skal ikke oppgis personlig informasjon i UiOs chat-løsninger (human chat og chatbot).

Hva kan lagres i Live Chat?

Hjelp og veiledning

Veiledninger for dem som henvender seg med live chat, samt for operatører og ledere.

Hvem kontakter jeg?

Er det noe du lurer på, eller noe vi kan hjelpe med?