Feide - Felles Elektronisk IDEntitet

  • Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren
  • Feide benyttes til innlogging til en rekke tjenester ved UiO
  • Det er trygt å oppgi brukernavn og passord på innloggingssiden til Feide
  • For mer informasjon om Feide, se www.feide.no

Slik ser innloggingssiden til Feide ut:

Pålogging gjennom Feide