Feide - Felles Elektronisk IDEntitet

  • Feide utvikles av UNINETT og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren
  • Feide benyttes til innlogging til en rekke tjenester ved UiO
  • Det er trygt å oppgi brukernavn og passord på innloggingssiden til Feide
  • For mer informasjon om Feide, se www.feide.no

17. januar 2018 kl. 13 får Feide-innlogginen nytt utseende og ser slik ut:

Pålogging gjennom Feide