Feide – Felles Elektronisk IDEntitet, sikker identifisering i utdanningssektoren

  • Feide utvikles av UNINETT og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren
  • Feide benyttes til innlogging til en rekke tjenester ved UiO
  • Det er trygt å oppgi brukernavn og passord på innloggingssiden til Feide
  • Dataporten er en del av Feide
  • For mer informasjon om Feide, se www.feide.no

Ta i bruk

Tjenesten kan brukes av ansatte, studenter og eksterne.

Du kan kun bruke de tjenestene med Feide-innlogging som du har tilgang til. Om ditt påloggingsforsøk blir avvist, se Hjelp og veiledning, under. 

Vil du ta i bruk en tjeneste med Feide-pålogging? Se Hjelp og veiledning, under. 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?