Hovedvinduet i Roundcube

Hovedvinduet til Roundcube består av fire deler:

 

Kataloger - IMAP-mapper du abonnerer på.

Menyen på venstre side viser alle de mappene du har på din e-postkonto.

Du vil alltid ha disse mappene:

 • Inbox - her kommer som utgangspunkt all ny e-post
 • Drafts - her lagres alle kladde, e-poster som du enda ikke er ferdig å skrive
 • Sent - her lagres alle e-post du har sendt
 • Junk - for innkommende søppelepost/spam
 • Trash - for meldinger som du har slettet. Mappen tømmes når du logger ut

I tillegg tkan du ha andre mapper, som for eksempel Mailing Lists and Meetings på skjermbildet. Dette er mapper som du selv har opprettet for lettere kunne organisere e-posten din.

Mapper som har navnet i uthevet skrift med et nummer i parentes til høyre for inneholder det antallet uleste e-poster som nummeret viser.

For å åpne en mappe klikker du på den en gang. 

E-postknapper

En verktøylinje med ikoner som lar deg utføre handlinger avhengig av hva som vises i hoveddelen av vinduet (4). I dette eksemplet, vises 7 ikoner med funksjonene:

 • Refresh Folder: Se etter nye meldinger i valgt mappe
 • Compose: Opprett ny e-postmelding
 • Reply: Opprett ny melding som svar til den valgte e-post.
 • Reply to all: Svaret går til alle mottakerne av den valgte e-posten. 
 • Forward Message: Videresender den valgte meldingen.
 • Delete: Flytt valgt(e) melding(er) til Trash for sletting.
 • Print: Skriver ut valgt(e) e-postmelding(er).

Søkefeltet helt til høyre lar deg søke gjennom alle meldinger i valgt mappe. Skriv inn søkeordene og klikk på Enter. For å gå tilbake til meldingslisten for den aktuelle mappen, klikk på det lille X-symbolet til høyre for søkefeltet.

Mer om søk

Når du skriver inn søkeord, vil Roundcu søke i de aktuelle e-postenes Subject- og From-felt. Mer spesifikke søk er mulig: from, to, cc, subject eller body. For å søke etter e-post med from inneholdende 'thomas' og subject inneholde 'foo'.

 • from:thomas
 • subject:foo

Programknapper

De tre ikonene øverst til høyre gir deg tilgang til applikasjonene Roundcube er bygget opp av. Selvfølgelig, inkludert e-postkomponenten du akkurat har fått en introduksjon til. I tillegg inneholder Roundcube en adressebok og en modul for personlige innstillinger: Settings, hvor du kan tilpasse Roundcube etter dine behov. Den fjerde knappen avslutter sesjonen. Du bør alltid logge ut etter å ha brukt Roundcube, slik at du er sikker på at andre som bruker datamaskinen ikke får tilgang til dine e-post.

Liste over e-post

Viser all e-post i den aktuelle mappen. Dobbelt-klikk på en melding for å se innholdet. Du kan også velge en melding ved å kun klikke en gang på den, for så å utføre en av handlingene i verktøylinjen, som for eksempel Reply.

Du kan velge flere meldinger ved holde nede Ctrl-trasten og klikke på alle ønskede e-poster. For å velge en sammenhengende rekke av e-post, velger man første e-post, holder så nede Shift-tasten og klikker på den siste e-posten i rekken.

Du kan også dra meldinger fra en mappe til en annen. Velg de ønskede e-postene og dra den over til den aktuelle mappen i mappelisten Kataloger ved å holde nede venstre musetast. Dette er også en god måte å slette flere e-post på en gang - velg de e-postene du ønsker å slette og dra dem over til mappen Trash.

Noen av e-postene vil være uthevet og med et stjerne-symbol til venstre for dem. Disse e-postene er uleste. En e-post med et lite bindersikon til venstre for seg, viser at meldingen inneholder ett eller flere vedlegg, som for eksempel et PDF-dokument eller et bilde.

Visningen av listen over e-post kan tilpasses dine behov.

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 10. jan. 2022 14:04