Roundcube

Roundcube er vår gamle webmail. Den kan fremdeles brukes, men er ikke et av de anbefalte programmene.

For de fleste anbefaler vi å bruke webmail.uio.no

For brukere i Exchange fungerer ikke Roundcube spesielt godt. Roundcube er en IMAP-klient, og Exchange har utfordringer med måten den støtter IMAP.  Spesielt problematisk er det for brukere med mange/store mapper.

Du finner Roundcube på webmail-old.uio.no.