Vanlige problemer og spørsmål om Roundcube

Ved innlogging er meldingslisten tom.

Da er JavaScript deaktivert.

Løsning: Skru på JavaScript.

Firefox gir melding om Server Error! (OK) og viser ingen meldinger

Dette er en feil i firefox som gjelder mapper med veldig mange meldinger.

Løsning: 

  • Skru av tråding i mappen: trykk på List Options ikonet, som er til venstre for Subject.
  • Eller sett ned antall rader med e-poster som vises gjennom Settings User Interface Rows per page.

Ved sletting av mange påfølgende meldinger blir ikke alle slettet

Har du skrudd på Message preview pane? Se forhåndsvisning av e-post. Roundcube bruker litt tid på å tegne opp meldingen, og delete vil ikke bli registrert før dette er gjort. Man greier dermed å bla seg forbi en del meldinger.

Løsning: Skru av forhåndsvisning når man skal slette på denne måten.

Hvordan kan jeg tømme Trash-folderen?

Løsning: Nederst i venstre hjørne under Folder-listen finner du et tannhjul. Klikk på dette, så kommer det opp en meny med blant annet Empty Trash. Merk at du må ha valgt Trash-folderen for at menyvalget skal fungere.

Hvordan velge flere medlinger uten checkboxer i meldingslisten

Sannsynlig løsning: I Roundcube kan du velge flere meldinger på en gang ved å holde shift-tasten nede mens du markerer dem. Dersom du ønsker å utelate noen meldinger, holder du nede control-tasten mens du markerer. Merk deg også hurtigvalgene for å velge meldinger, som befinner seg under meldingslisten.

Man kan ikke skrive inn brukernavnet sitt med store bokstaver

Dette er særlig noe brukere av håndholdte enheter vil oppleve som et problem, da inntastingsautomatikken på disse er lagt opp til at man alltid begynner en ny setning med stor bokstav.

Nåværende versjon av roundcube oppfatter brukernavnet som case-sensitivt og lager en ny roundcube-bruker dersom det kommer en variant av et brukernavn den ikke har sett før. Muligheten for å logge inn i roundcube med noe annet en brukernavnet i små bokstaver er dermed forhindret. Vi regner med at dette vil endre seg i neste versjon.

Løsning: Dette vil sannsynligvis bli endret i senere oppgraderinger av webmail-tjenesten.

Spesialtegn vises ikke riktig

Om ikke spesialtegn (f.eks. særnorske bokstaver som æ, ø og å, eller tilsvarende fra andre språk) vises riktig i en e-post du har mottatt, kan det være flere grunner til det. Her skisseres de to enkleste grunnene:

Løsning: Sjekk at nettleseren du bruker viser siden med tegnsettet UTF-8. Om ikke dette hjelper bør du prøve å lese e-posten i et annet e-postprogram. Om det fremdeles ikke hjelper er det mest sannsynlig noe feil med selve e-posten. Det skal ikke være nødvendig, men du kan også prøve å endre på innstillingen Settings → Displaying Messages → Default Character Set.

Om spesialtegn ikke vises riktig i e-post du har sendt til andre

Løsning: Sjekk at nettleseren du bruker viser siden med tegnsettet UTF-8. Prøv gjerne å sende samme e-posten til deg selv å se om den vises riktig da, gjerne også i et annet e-postprogram.

 

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 10. jan. 2022 14:04