Heldagsseminar 6. januar for teksthuben

Vi inviterer til heldagsseminar i teksthuben 6. januar. Seminaret vil foregå i professorboligen i sentrum med innlagt lunsj midt på dagen og middag på kvelden.

Meld deg på innen 20. desember  her.

 

Program

9.00-9.15: Kaffe

9.15-9.45: Janne Bondi Johannessen, ILN: Velkommen, konstituering av  og presentasjon av deltakerne

9.45-10.15: Lilja Øvrelid og Erik Velldal, IFI: Maskinlæring og tekst

10.15-10.45: Annika Rockenberger, UB: GitHub (for å skrive og lage kode sammen).

10.45-11.00: Pause

11.00-11.30: Anne Birgitte Rønning, ILOS:  Den bibliografiske basen Female robinsonades

11.30-12.00: Christian-Emil Ore og Oddrun Grønvik, ILN: Eit historisk fullformsystem for bokmål og nynorsk

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.30: Janne Bondi Johannessen, ILN: Korpus for tale

13.30-1400: Bjørn Høyland, ISV: Ideal-punkt (policy-posisjoner) estimering av tekster med statistikkverktøyet R

14.00-14.15: Pause

14.15-14.45: Rune Normann Hamre, USIT:  Tale til tekst

14.45-15.15: Nina Marie Evensen, ILN: De digitale Ibsen-ressursene

15.15-15.30: Pause

15.30-17.00: Diskusjon og planlegging videre av i) møter i nodene så vel som fellesmøter og ii) innkjøp av utstyr og innleie av foredragsholdere

17.30: Middag

 

Invitasjon

Det endelige programmet vil bli laget ut fra hvordan dere svarer i nettskjemaet. Vi håper at seminaret både vil være instruktivt og gi ny innsikt og kunnskap, men også at det vil bidra til at den enkelte får øye på nye muligheter for tekstarbeid og gjerne også -samarbeid. Derfor vil seminaret både inneholde foredrag og arbeid i mindre grupper. 

Vi på Tekstlaboratoriet vil holde et foredrag om korpus, men flere muligheter finnes, som: transkripsjon av talespråk, utarbeiding av ordlister av ulike kategorier (hva går an?, hva finnes?), utvikling av typer av tekstsamlinger (korpus), utvikling av databaser, grammatisk tagging eller annotering. Om dere ønsker noe av dette, så skriv det i nettskjemaet!

I tillegg har Christian-Emil Ore (EDD) og Oddrun Grønvik allerede tilbudt seg å snakke om arbeidet med et historisk fullformsystem for bokmål og nynorsk, og hva de ønsker seg fra teksthuben til dette arbeidet. 

Vi minner om at Teksthuben  både skal utnyttes til å lære av hverandre, til å lære av andre utenfra, og til å kjøpe inn utstyr, inkludert assistanse. Det er derfor viktig at alle bruker muligheten, skriver i nettskjemaet hva de ønsker, og kommer på seminaret. Fortsettelsen videre for Teksthuben vil formes av hva hver enkelt av dere ønsker, og hvem som deltar fra alle fakulteter.

Frist for påmelding til seminaret er 20. desember (pga bordbestilling og lunsjbestilling). Hvis dere er tidlig ute med å svare, er det størst sjanse for at seminaret vil inneholde temaer dere selv er interessert i, så svar gjerne med en gang.   

 

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen

 

Publisert 6. des. 2019 16:09 - Sist endret 20. des. 2019 20:36