Teksthub på UiO

Mange fagområder arbeider med med tekst og digital humaniora på UiO. I teksthuben skal vi  samle og koordinere kompetanse og erfaringer og bygge opp varig forskningsinfrastruktur som er nyttig for både forskning og undervisning.

Bildet kan inneholde: teknologi, elektronisk apparat, laptop.

Hva mener vi med tekst?

 • Tekst som skriftlig uttrykk
 • Muntlig tekst i form av tale

 

 

Innenfor hver av teksttypene er det et vell av undergrupper, som litteratur,  sakprosa og elevtekster som eksempel på skriftlig tekst, og videoopptak av samtaler, mer og mindre formaliserte intervjuer samt oppleste lister som eksempel på muntlig tekst.

De ulike typene tekst krever i noen grad ulik kompetanse, ulike verktøy og ulike tilnærmingsmåter. Samtidig er det mye å hente på felles løsninger. Maskinlæring kan for eksempel brukes like mye til muntlig og skriftlig tekst, og annoteringsverktøy kan også brukes på tvers av genre og medium.

Noder:

1. Litteraturlesing med digitale verktøy

 • Påmeldte deltakere: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (ILN), Anne Birgitte Rønning (ILOS), Anne Sæbø (UB), Annika Rockenberger (UB), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Heidi Karlsen (ILN), Hilde Reinertsen (TIK), Laura Slaughter (IFI), Marte Blikstad-Balas (ILS), Nina Marie Evensen (ILN), Oddrun Grønvik (ILN), Samia Touileb (IFI), Sissel Furuseth (ILN), Ulrike Spring (IAKH), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN).
 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

2. Talespråk/korpus/(automatisk) transkripsjon

 • Påmeldte deltakere: Annely Tomson (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), Anu Laanemets (ILN), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Ellen Iren Brinchmann (ISP), Federico Aurora (UB), Franziska Köder (ILN), Julia Paola Menichetti Delor (AHUSKHP), Ljiljana Saric (ILOS), Marja Etelämäki (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Pål Gulbrandsen (Klinmed), Rune Normann Hamre (USIT), Signe Oksefjell Ebeling (ILOS), Åmund Norum Resløkken (IKOS), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN) (ILN).
 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

3. Skriftspråkstekst/korpus

 • Påmeldte deltakere: Alessandro Palumbo (ILN), Annely Tomson (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), ,Anu Laanemets (ILN), Atle Grønn (ILOS), Bjørn Høyland (ISV), Dag Trygve Truslew Haug (IFIKK/ILN),  Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Federico Aurora (UB), Heidi Karlsen (ILN), Hilde Reinertsen (TIK), Hildegunn Dirdal(ILOS),Karin Beijering (ILN), Laura Slaughter (IFI), Nina Marie  Evensen (ILN), Ljiljana Saric (ILOS), Oddrun Grønvik (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Samia Touileb (IFI), Signe Oksefjell Ebeling (ILOS), Sissel Furuseth (ILN), Øyvind Thormodsæter (ILOS),Åmund Norum Resløkken (IKOS), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN).
 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

4. Maskinlæring, annotering (tagging, parsing) og statistikk

 • Påmeldte deltakere: Alessandro Palumbo (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), Bjørn Høyland (ISV), Dag Trygve Truslew Haug (IFIKK/ILN), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Erik Velldal (IFI), Federico Aurora (NB), Hilde Reinertsen (TIK), Hildegunn Dirdal (ILOS), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Lilja Øvrelid (IFI), Ljiljana Saric (ILOS), Oddrun Grønvik (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Samia Touileb (IFI), Øyvind Thormodsæter (ILOS), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN).
 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

5. Databaseutvikling og modeller

 • Påmeldte deltakere: Alessandro Palumbo (ILN), Anne Birgitte Rønning (ILOS), Annely Tomson (ILN), Dag Trygve Truslew Haug (IFIKK/ILN), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Federico Aurora (UB), Hilde Reinertsen (TIK), Hugo Lundhaug  (TF), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Ljiljana Saric (ILOS), Nina Marie Evensen (ILN), Oddrun Grønvik (ILN),Patrick Georg Grosz (ILN), Sissel Furuseth (ILN), Anne Sæbø (UB), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN).
 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

6. Nettdugnad (crowdsourcing)

 • Påmeldte deltakere:

  Annika Rockenberger (UB), Hilde Reinertsen (TIK), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Samia Touileb (IFI), Åmund Norum Resløkken (IKOS), Tekstlaboratoriet: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN).

 • Første møtet i noden vil bli arrangert i løpet av mars. Når passer det for deg? Stem her!
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

7. Praterobot (chatbot)

 • Foreløpig er det for få deltakere til å arrangere noe møte i noden.
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

8. Koordineringsnode

 • Tekstlaboratoriet står for koordinering av nodene, administrasjon og deltagelse i nodenes aktiviteter, personvern og GDPR, samt opphavsrett, TSD, nettside, datalagring, innkjøp av utstyr, organisering av kurs, møter og utstyr.
 • Deltakere: Anders Nøklestad, Joel Priestley, Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (ILN)

 

 

 

Publisert 7. nov. 2019 09:34 - Sist endret 24. feb. 2020 13:22