Teksthub på UiO

Mange fagområder arbeider med med tekst og digital humaniora på UiO. I teksthuben skal vi  samle og koordinere kompetanse og erfaringer og bygge opp varig forskningsinfrastruktur som er nyttig for både forskning og undervisning.

Bildet kan inneholde: teknologi, elektronisk apparat, laptop.Hva mener vi med tekst?

 • Tekst som skriftlig uttrykk
 • Muntlig tekst i form av tale

 

 

Innenfor hver av teksttypene er det et vell av undergrupper, som litteratur,  sakprosa og elevtekster som eksempel på skriftlig tekst, og videoopptak av samtaler, mer og mindre formaliserte intervjuer samt oppleste lister som eksempel på muntlig tekst.

De ulike typene tekst krever i noen grad ulik kompetanse, ulike verktøy og ulike tilnærmingsmåter. Samtidig er det mye å hente på felles løsninger. Maskinlæring kan for eksempel brukes like mye til muntlig og skriftlig tekst, og annoteringsverktøy kan også brukes på tvers av genre og medium.

Styringsgruppe

Styringsgruppas hovedoppgave er å behandle søknader om prosjektstøtte og sikre rettferdig fordeling av de midlene som lyses ut til felleskapet. Ved behov kan styringsgruppa også gi innspill til teksthubens koordineringsnode, for eksempel ved å foreså prioriterte  arbeidsoppgaver i huben. Gruppa består av:

 • Dag Trygve Truslew Haug (ILN, leder)
 • Erik Velldal (IFI)
 • Hilde Hasselgård (ILOS)
 • Nina Evensen (Ibsensenteret, ILN)
 • Anne Sæbø (UB)
 • Kristin Hagen (ILN, sekretær)
 • Fredrik Eugen Christiansen (ILN, økonomi)

Noder:

1. Litteraturlesing med digitale verktøy

 • Påmeldte deltakere: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (ILN), Anne Birgitte Rønning (ILOS), Anne Sæbø (UB), Annika Rockenberger (UB), Christian-Emil Smith Ore (ILN), Diana Santos (ILOS), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Heidi Karlsen (ILN), Hilde Reinertsen (TIK), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Kristin Kosberg (ILN), Laura Slaughter (IFI), Magnus Barmoen (INN), Manjana Milkoreit (ISS), Marte Blikstad-Balas (ILS), Naomi Yabe Magnussen (UB), Nina Marie Evensen (ILN), Oddrun Grønvik (ILN), Pål Magnus Lykkja (UB), Ragnhild Sundsbak (UB), Samia Touileb (IFI), Signe Marie Brandsæter (UB), Sissel Furuseth (ILN), Ulrike Spring (IAKH). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN).
 • Kontaktperson: Heidi Karlsen (ILN)
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

2. Talespråk/korpus/(automatisk) transkripsjon

 • Påmeldte deltakere: Anne Golden (Multiling), Annely Tomson (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), Anu Laanemets (ILN), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Ellen Iren Brinchmann (ISP), Federico Aurora (UB), Franziska Köder (ILN), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Julia Paola Menichetti Delor (AHUSKHP), Ljiljana Saric (ILOS), Marja Etelämäki (ILN), Nathan Joel Young (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Piotr Garbacz (ILN), Pål Gulbrandsen (Klinmed), Pål Magnus Lykkja (UB), Pål Sbertoli Nielsen (ILOS), Rune Normann Hamre (USIT), Signe Oksefjell Ebeling (ILOS), Åmund Norum Resløkken (IKOS). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN) (ILN).
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

3. Skriftspråkstekst/korpus

 • Påmeldte deltakere: Albrecht Hofheinz (IKOS), Alessandro Palumbo (ILN), Alexandra Anna Spalek  (ILOS), Anna Catharina Horn (ILN), Anne Golden (Multiling), Annely Tomson (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), Anu Laanemets (ILN), Atle Grønn (ILOS), Bjørn Høyland (ISV), Christian-Emil Smith Ore (ILN), Diana Santos (ILOS), Eirinn Larsen (IAKH), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Federico Aurora (UB), Heidi Karlsen (ILN), Hilde Hasselgård (ILOS), Hilde Reinertsen (TIK), Hildegunn Dirdal(ILOS), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Karin Beijering (ILN), Laura Slaughter (IFI), Manjana Milkoreit (ISS), Naomi Yabe Magnussen (UB), Nina Marie  Evensen (ILN), Ljiljana Saric (ILOS), Oddrun Grønvik (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Piotr Garbacz (ILN), Pål Magnus Lykkja (UB), Samia Touileb (IFI), Signe Oksefjell Ebeling (ILOS), Sissel Furuseth (ILN), Øyvind Thormodsæter (ILOS), Åmund Norum Resløkken (IKOS), Bjørn Sether Wastvedt (IFIKK). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN).
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

4. Maskinlæring, annotering (tagging, parsing) og statistikk

 • Påmeldte deltakere: Albrecht Hofheinz (IKOS), Alessandro Marin (CCSE), Alessandro Palumbo (ILN), Anne Renette Askeland (ILN), Bjørn Høyland (ISV), Christian-Emil Smith Ore (ILN), Diana Santos (ILOS), Eirinn Larsen (IAKH), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Erik Velldal (IFI), Erik Winje (UB), Federico Aurora (NB), Hilde Reinertsen (TIK), Hildegunn Dirdal (ILOS), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Lilja Øvrelid (IFI), Ljiljana Saric (ILOS), Magnus Barmoen (INN), Nathan Joel Young (ILN), Oddrun Grønvik (ILN), Patrick Georg Grosz (ILN), Pål Magnus Lykkja (UB), Samia Touileb (IFI), Øyvind Thormodsæter (ILOS), Bjørn Sether Wastvedt (IFIKK). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN).
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

5. Databaseutvikling og modeller

 • Påmeldte deltakere: Albrecht Hofheinz (IKOS), Alessandro Palumbo (ILN), Alexandra Anna Spalek  (ILOS), Anne Birgitte Rønning (ILOS), Anne Sæbø (UB, Annely Tomson (ILN), Annika Rockenberger (UB), Christian-Emil Smith Ore (ILN), Diana Santos (ILOS), Elizaveta Khachaturyan (ILOS), Federico Aurora (UB), Hilde Reinertsen (TIK), Hugo Lundhaug  (TF), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Ljiljana Saric (ILOS), Nathan Joel Young (ILN), Nina Marie Evensen (ILN), Oddrun Grønvik (ILN),Patrick Georg Grosz (ILN), Pål Magnus Lykkja (UB), Ragnhild Sundsbak (UB), Signe Marie Brandsæter (UB), Sissel Furuseth (ILN), Ulrike Spring (IAKH), Bjørn Sether Wastvedt (IFIKK). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN).
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

6. Nettdugnad (crowdsourcing)

 • Påmeldte deltakere:

  Annika Rockenberger (UB), Hilde Reinertsen (TIK), Jon Wåhlberg Carlstedt Tønnessen (IAKH), Joshua Lawrence (IPED), Laura Slaughter (IFI), Pål Magnus Lykkja (UB),, Samia Touileb (IFI), Åmund Norum Resløkken (IKOS). Tekstlaboratoriet: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN).

 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

7. Praterobot (chatbot)

 • Foreløpig er det for få deltakere til å arrangere noe møte i noden.
 • Dersom du ønsker å være med i noden, registrer deg i dette skjemaet.

8. Koordineringsnode

 • Tekstlaboratoriet står for koordinering av nodene, administrasjon og deltagelse i nodenes aktiviteter, personvern og GDPR, samt opphavsrett, TSD, nettside, datalagring, innkjøp av utstyr, organisering av kurs, møter og utstyr.
 • Deltakere: Dag Trygve Truslew Haug, Anders Nøklestad, Joel Priestley og Kristin Hagen (ILN)
Publisert 7. nov. 2019 09:34 - Sist endret 30. sep. 2022 09:15