Drift av servere og servertjenester

USIT har flere tilbud til deg som ønsker å få driftet en server eller en servertjeneste.

 • Står dere foran innkjøp av en server?
 • Trenger du å få driftet en server?
 • Har du en server hos deg som du ønsker at USIT skal hjelpe deg med?
 • Skal du anskaffe eller sette opp programvare som skal være tilgjengelig for flere, og som trenger å kjøre på en serverplattform?

USIT har tilbud på flere nivåer som kan gjøre driften og hverdagen din enklere, Våre folk har lang erfaring med drift av servere og servertjenester for Universitet i Oslo og UH-sektoren. Vi ønsker å gjøre slike tjenester så effektive, sikre og rimelige som mulig samtidig som funksjonalitet og tilgjengelighet for brukerne står i fokus.

USIT kan hjelpe til med å designe løsningen din

Det finnes flere kategorier av servertjenester. Hvis du trenger å kjøre en servertjeneste for ditt miljø er det ikke sikkert du trenger å kjøpe inn egen maskinvare. USIT kan hjelpe deg med å finne den beste måten å drifte tjenesten og softwaren på. Vi har laget en liste over ulike momenter ved å sette opp en server.

 • Trenger du ekstra diskplass eller lagring? Da har USIT egne tilbud som antagelig dekker behovet ditt. Vi har flere ulike løsninger for å gi tilgang til lagringsplass.
 • Trenger du en server eller bare en servertjeneste? Kan USIT kjøre tjenesten på en sentral server på USITs maskinrom? Ta kontakt med USIT for å diskutere om enheten din kan spare ressurser ved å bruke sentrale maskiner til din tjeneste.
 • Skal du kjøpe inn maskinvare til serveren din? USIT har lister over anbefalte og testede maskintyper og kan anbefale leverandører. Ta kontakt med oss før du handler.
 • Skal serveren din kjøre Windows, UNIX eller Linux? USIT har kompetanse på serverdrift på alle tre plattformer.
 • Kan serveren din kjøre på virtuell hardware? Det kan være gunstig for såvel lommebok som miljø å kjøre en virtuell server istedetfor en dedikert maskin, og ytelsen er høy for de fleste applikasjoner.
 • Hvor skal serveren din plasseres? USIT anbefaler å plassere alle servere på USITs maskinrom. Dersom serveren skal stå lokalt hos enheten, skal den stå på et dedikert servernett.
 • Kan den nye tjenesten du vil sette opp kjøre sammen med andre tjenester? Det er lenge siden det var lurt å kjøre én tjeneste på én server.

Konsolidering av eldre løsninger

Har du servere i dag? Tilbyr du IT-tjenester på lokal maskinvare? USIT kan hjelpe til med å drifte serveren, Vi kan også øke ytelse og tilgjengelighet ved å flytte og sentralisere flere eldre servere til USITs sentrale maskiner hos oss. Det kan gi flere gevinster samtidig som brukerne får det samme tilbudet som før.

Programmene på serveren?

USIT har egne tilbud for web-tjenester, database-tjenester og tungregning (HPC)

Veien videre?

Snakk med din lokale IT-ansvarlige. Hvis du ikke har en lokal IT-ansvarlig kan du kontakte USITs driftssenter pr. e-post eller telefon.

Publisert 27. mai 2013 10:06 - Sist endret 29. okt. 2020 13:48