Databaseklienter

Det finnes mange forskjellige måte å aksessere data i en database. Du kan gå via Internett og ulike webgrensesnitt-applikasjoner, eller benytte en klient installert på din PC. Kanskje du utvikler selv? Mulighetene er mange, men uansett trenger du oppkobling til din database.   

Oracleklient og oppkobling

Windows:

Oracle klienter for Windows er lagt ut på https://www.winprog.uio.no/programmer/oracle/

Instruksjon for installasjon av klient versjon 12.1.0.2 finner du her

For installasjon av klient versjon 18.0.0 finner du informasjon her:

 

Dersom det er er sikkerhetshull i Oracle-klienten blir patchene som ligger med klienten oppdatert av oss, og vi sender ut melding om dette til epost-listen oracle-systemeier@usit.uio.no

Linux:

Det er lagt opp pakker for Oracle 12.1.0.2, 18c og 19.6  på Linux RHEL7 og RHEL8. For å se hvilke pakker som er tilgjengelige kan du gjøre

$ yum list \*oracle\*client\* perl-DBD-Oracle\* 

Avhengig av hva du vil gjøre må du installere én eller flere at disse pakkene. Her er en liten oversikt over hva de ulike pakkene gir av funksjonalitet:

Pakke Forklaring
oracle-instantclient19.6-basic All files required to run OCI, OCCI, and JDBC-OCI applications
oracle-instantclient19.6-sqlplus Additional libraries and executable for running SQL*Plus with Instant Client
oracle-instantclient19.6-jdbc Supplement: Additional support for XA, Internationalization, and RowSet operations under JDBC
oracle-instantclient19.6-devel Additional header files and an example makefile for developing Oracle applications with Instant Client
oracle-instantclient19.6-odbc Additional libraries for enabling ODBC applications
oracle-instantclient19.6-tools Workload Replay Client used to replay workload for RAT's DB Replay Feature
perl-DBD-Oracle196 Oracle database driver for the DBI module
uio-oracle-client12.1 environment i shellet ditt til å bruke UiO sin LDAP-servere for oppslag av databaser, og oraprofile.sh om man kan source for å sette opp miljøet.

Dersom du skal kjøre java og benytte jdbc-mot database trenger du bare installere oracle-instantclient19.6-basic. Dersom du vil kjøre sqlplus installerer du oracle-instantclient19.6-basic og oracle-instantclient19.6-sqlplus. Dersom du også vil kompilere C++ kode mot instant client trenger du også oracle-instantclient19.6-devel

Installér de pakkene du trenger på vanlig måte med yum.

Dersom du vil ha satt opp environment i shellet ditt til å bruke UiO sin LDAP-servere for oppslag av databaser, installerer du også pakken uio-oracle-client12.1. Denne pakken installerer bla filen /etc/oracle-client12.1/oraprofile.sh som man kan source for å sette opp miljøet.

Eksempel: Installere Instant Client for å bruke sqlplus i UiO-miljø og teste oppkobling

Som root:

# yum -y install oracle-instantclient19.6-basic oracle-instantclient19.6-sqlplus uio-oracle-client12.1

Som deg selv

$ . /etc/oracle-client12.1/oraprofile.sh
$ sqlplus64 mybruker@mindatabase

hvor minbruker er ditt brukernavn i databasen og mindatabase er databasen du vil koble til.

Dersom det er er sikkerhetshull i Instant Client blir rpm'ene oppdatert av oss, og vi sender ut melding om dette til epost-listen oracle-systemeier@usit.uio.no

PostgreSQL-klient og oppkobling

PostgreSQL har en rekke klientverktøy tilgjengelig, som man kan benytte for å koble seg til en PostgreSQL-database. Kommandolinjeklienten psql og pgAdmin er begge tilgjengelig for Windows, mens phpPgAdmin er en klient som er ment å kjøres via en nettleser.

I tillegg til disse klientene som lar en logge inn og kjøre spørringer mot PostgreSQL-databaser, så finnes det også biblioteker som tilbyr APIer for å jobbe mot PostgreSQL via en rekke programmeringsspråk.

psql

psql er en kommandolinjeklient som kommer med PostgreSQL som standard. For å installere den på Linux, eller Solaris, må man tilføye disse rollene til serveren:

- pgsql_client

- pgsql_9_* eller pgsql_1* (nyeste versjon er pgsql_11)

Dette installerer pakkene postgresql11, postgresql11-libs, postgresql11-docs og postgresql11-devel, t.eks. for postgreSQL 11.

Bland annet kan man bruke psql og pg_dump, som man kan benytte for å ta backup av databaser og også div. andre programmer.

Etter å ha tilføyet disse roller til serveren, så blir postgeSQL-pakker installert mha cfengine. 

Da skal psql være tilgjengelig i /usr/bin/psql (RHEL6 + 7).

For en grundig beskrivelse av psql kan man kikke i dokumentasjonen til PostgreSQL

phpPgAdmin

phpPgAdmin er en webapplikasjon, skrevet i PHP, for å administrere en eller flere PostgreSQL-databaser. phpPgAdmin brukes som en klient som lar en opprette og endre på databaser og tabeller, kjøre vilkårlige SQL-spørringer mm. fra et hendig nettleserbasert grensesnitt. phpPgAdmin er åpen kildekode, og kan lastes ned fra http://phppgadmin.sourceforge.net/ og benyttes gratis uten noe slags lisenskostnader.

pgAdmin4

pgAdmin4 er en grafisk desktopklient, tilgjengelig for alle de mest utbredte operativsystemene, som installeres på lokal maskin. pgAdmin, i likhet med phpPgAdmin, lar en administrere databaser på et PostgreSQL-cluster. pgAdmin er en GPL-lisensiert applikasjon og kan fritt lastes ned og brukes uten noe lisenskostnader. For å installere pgAdmin, kan man laste det ned fra https://www.pgadmin.org/ og installere den på din egen maskin. På samme side finnes det også bruksanvisninger for programmet.

PostgreSQL-APIer

Det finnes en rekke APIer for å jobbe mot PostgreSQL fra bla .Net, C++, Java, Python, PHP, Perl etc etc. En oversikt over forskjellige klientbiblioteker finnes i manualen til PostgreSQL

 

Publisert 4. mai 2010 11:58 - Sist endret 24. nov. 2020 11:16