English version of this page

NREC – Sky-infrastruktur for forskning og utdanning, IaaS

NREC er en skytjeneste for forskning og utdanning, levert av UiO og UiB. NREC er en IaaS, som står for Infrastructure as a Service, og er kort sagt et sted der UiO-brukere kan provisjonere opp virtuelle maskinressurser (tjenermaskiner) med nettverk og lagring. Ressurser, herunder kvote, er knyttet opp til "prosjekter".

Alle brukere får som standard et demoprosjekt for å teste tjenesten. Dersom man har tenkt å bruke tjenesten utover dette anbefales det å søke om et ekte prosjekt. Prosjekter kan være personlige (enkeltbruker) eller delt mellom flere brukere.

NREC er bygget på OpenStack, som er et stort rammeverk for å bygge fleksible, elastiske og moderne skytjenester. Innenfor rammen av denne tjenesten gis brukeren stort handlingsrom og fleksibilitet vedrørende valg av operativsystem og applikasjoner. Ansvaret for drift av operativsystem og applikasjon ligger hos brukeren.

Ta i bruk

NREC kan brukes av ansatte og studenter.

NREC kan tas i bruk av universiteter og andre institusjoner i sektoren. Mer om IT-tjenester som kan bestilles fra USIT/UiO.

Hva er lov å lagre i NREC?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?

NREC tilbys til UH-sektoren

Tjenesten kjører på UiO og UiBs stabile løsninger og kan bestilles av andre institusjoner i UH-sektoren.