English version of this page

Fellesområder – lagring og deling av dokumenter

Hva er fellesområder?

Fellesområder er lagringsområder som brukes for grupper av personer til lagring av data som er av felles interesse for hele gruppa.

Premisser

Fellesområder brukes normalt sett når grupper har behov for et dataområde for felles lagring og utveksling av data, og fortrinnsvis når det er snakk om mindre mengder data. Fellesområdene lagres på rask disk og har en høy grad av datasikkerhet. Hvis det er behov for lagring av større mengder data kan du ta en kikk på det populære alternativet "lagringshotell".

Pris

UiO-intern pris per TiB per år er 4.500,- inkl. mva.

Ta i bruk

Fellesområder er en betalingstjeneste og kan bestilles av ansatte på UiO gjennom lokal IT. 

  • Ta kontakt med Lokal IT for bestilling og/eller endring av fellesområder.
  • Lokal IT kan bruke bestillingsskjemaet for å bestille nytt eller endre eksisterende fellesområde.

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp med noe, men er usikker på hvem du skal kontakte?