English version of this page

Personlig lagringsområde til forskere

Vanligvis skal forskning lagres på et prosjekt eller hos en forskningsgruppe eller lignende, men på UiO kan forskere også få tildelt et område på opptil 1 TB for personlig forskningslagring.  

Det blir tatt backup av områdene, og backup beholdes i 90 dager.

Ta i bruk

Personer som er registrert som forskere og doktorgradstudenter i UiOs systemer kan ta i bruk tjenesten ved å sende inn bestillingsskjemaet. Får du ikke tilgang til skjemaet, se kontaktpunkt nederst på siden.

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?