English version of this page

Personlig lagringsområde til forskere

Vanligvis skal forskning lagres på et prosjekt eller hos en forskningsgruppe eller lignende, men på UiO kan forskere også få tildelt et område på opptil 1 TB for personlig forskningslagring.  

Dette er personlig lagring med mulighet for to typer områder med forskjellig bruksområde (hver forsker kan kun velge en av typene):

  • Et personlig område hvor det ikke er mulighet for deling av data med andre.
  • Et område i tilknytning til regneklyngen Abel. Du må ha konto på Abel for å benytte denne løsningen.

Det blir tatt backup av områdene, og backup beholdes i 90 dager.

Ta i bruk

Personer som er registrert som forskere og doktorgradstudenter i UiOs systemer kan ta i bruk tjenesten ved å sende inn bestillingsskjemaet. Får du ikke tilgang til skjemaet, se kontaktpunkt nederst på siden.

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?