English version of this page

Regelverk for opptak av forelesningar og andre arrangement på UiO

Du kan gjere opptak av forelesingar og andre arrangement på UiO, men du må setje deg inn i rutinebeskrivelsen for lyd-/videoopptak og ta omsyn til personvern. På denne sida kan du finne ut meir om dei ulike opptakssituasjonane og kva som krevst av deg som vil ta opptak.

Kontakt

Lurer du på noko i samband med kva slags utstyr eininga di har?

Regelverk for streaming (direktesending) og opptak av digital undervisning

Om du skal streame (direkteoverføre) eller ta opp en forelesing, et kurs eller et seminar, er du forpliktet til å sette deg inn i UiO sitt regelverk for utføring og bruk av opptak, spesielt med hensyn til personvern.

Målgruppeinndelte regelverk

Rettleiing for forskjellige typar opptak

Kva egnar seg best? Opptak kun av lyd, video av salen og talar/lerret eller opptak av PowerPoint og førelesar si stemme?

Ressursar

Alle som er med på opptak skal vere informert om at det skjer eit opptak, og vere informert om eigne rettigheiter. I enkelte tilfelle må den som er med skrive under på samtykkeskjema. Her finn du informasjonsskriv du kan dele ut, og samtykkeskjema i Nettskjema eller for utskrift.