English version of this page

Managed Software Center

Når du skal installere, avinstallere eller oppdatere programvare på en maskin i UiO-driftsopplegg bruker du Managed Software Center uten at du trenger å være administrator.