English version of this page

Skaffe og installere programmer

Ved UiO finnes det både programmer som anskaffes sentralt via store avtaler, og programvare som kun finnes i mindre fagmiljøer. Anskaffelse av programmer utføres i all hovedsak av IT-ansatte.

Hva kan du benytte en lisens kjøpt av UiO til?

All lisensiert programvare solgt til UiO, er rabattert spesifikt for offentlige institusjoner som driver forskning og utdanning. I vilkårene i avtalene ligger det føringer om at slik programvare ikke kan benyttes til kommersiell virksomhet, verken på privat basis, eller for enheter i randsonen til UiO som har inntekter basert på forskning eller formidling. Har du spørsmål rundt bestemt programvare, kontakt lokal IT-ansvarlig.

Programkiosken og programvare på sentrale servere

UiO tilbyr en rekke programmer du kan bruke uten å installere dem på maskinen din, blant annet fra programkiosken.

Trenger du ny programvare?

Hjelp og veiledninger for installering og vedlikehold av programvare

Merk: Veiledninger for de enkelte programmene er å finne sammen med tjenesten de er en del av. For eksempel er veiledninger til e-postprogrammer å finne under E-post, og veiledningen til Canvas er å finne under IT-støtte til utdanning.

Office 365

Med Office 365 kan du laste ned og installere Office-programmene og lagre på og dele fra OneDrive. Gratis for studenter og ansatte.

Hjelp og veiledning for programvare er delt inn i følgende kategorier:

Finne programmer

Installere programmer

Skifte språk i et program

Programvaredrift 

Kontakt

Finner du ikke det du leter etter på disse sidene? Finn ut hvem du kan spørre.