Installasjon med den sentrale PXE-tjenesten

Ved hjelp av teknologiene «PXE» og «DHCP» har vi laget en sentral løsning der man blant annet kan installere datamaskiner over nettet. Dette gjøres primært av lokalt IT-personell.

Installasjon og hjelpeverktøy

Tjenesten gir deg primært tilgang til to ting

 1. Enkel installasjon av støttede versjoner av windows og linux.
 2. Ulike verktøy for

- Test av maskinens minne
- Sletting av harddisker
- Oppgradering av firmware

Teknologien «PXE», eller «PXEboot»

Denne teknologien gjør at datamaskiner kan «starte fra nettet». Alle maskinmodeller som er støttet av USIT skal kunne bruke PXEboot, men det kan hende at du må slå på funksjonen i BIOS. Maskinprodusentene har forskjellige rutiner for dette, stort sett vil det stå «enable PXEboot», «enable network boot» eller lignende. Se leverandørens instruksjoner for maskinen om nødvendig.

Etter at denne funksjonen er slått på vil du få opp mulighet for PXEboot, ofte ved hjelp av tasten F12 eller F9.

Teknologien «DHCP»

Denne teknologien gjør at maskinen kan spørre nettverket etter en IP-adresse. DHCP må også være satt opp og tilrettelagt for det aktuelle subnett du installerer maskiner på. Ved tvil om dette kontakt unix-drift@usit.uio.no

Valg i menyen

Når PXEboot er lastet og startet får du opp en meny med følgende valg:

 • Boot from local hard drive (Dette velges etter 30 sekunder om ikke andre valg gjøres)
 • Windows client installation (Se sidene om installasjon av Windows)
 • Windows client installation (test) (En alternativ tjener for windows-distribusjonen)
 • RHEL kickstart installation (server/client) (Dette er vanlig installasjon av klienter og tjenere. Se sidene om Linux ved UiO)
 • Ubuntu Pilot (Pilot for Ubuntu linux)
   
 • Advanced options
  Her finner du diverse hjelpeverktøy. For å unngå utilsiktet bruk kreves passordet «secret»

Hjelp og veiledning

 • Feilsøking av vanlige feil

  Dersom du har problemer med å bruke PXE-tjenesten kan det være mange årsaker til dette. Erfaring har vist at særlig tre tilfeller går igjen.

Ta i bruk tjenesten

Trykk tasten «F12».