Kontaktpunkter for PXE-tjenesten

Flere grupper ved USIT er involvert i driften av PXE-løsningen. Henvend deg først til din lokale IT-ansvarlige dersom du har spørsmål.

Dersom du lurer på noe kan du bruke disse kontaktpunktene:

  1. Kontakt unix-drift@usit.uio.no dersom du har spørsmål rundt DHCP eller PXE(-adresser)
  2. Kontakt windows-klient@usit.uio.no dersom du har spørsmål om ulike versjoner av Windows eller detaljer om installasjonen av Windows
  3. Kontakt unix-drift@usit.uio.no dersom du har spørsmål om RedHat eller Fedora
  4. Kontakt usit-nett@usit.uio.no dersom du har spørsmål om helper-adresser eller bruk av NAV til feilsøking

Husk at det er lettere for oss å hjelpe deg dersom du gir oss relevant informasjon som hører sammen med spørsmålene dine.

Publisert 14. juni 2010 13:53 - Sist endret 14. des. 2017 14:05