Windows ved UiO

Om Windows

  • De fleste datamaskinene UiO eier, er PCer med operativsystemet Microsoft Windows. Alle disse er dekket av en sentral avtale med Microsoft. Ansatte kan også med visse begrensninger få Windows på privat maskin.
  • Windows er en støttet plattform, så de aller fleste tjenester studenter og ansatte har tilgang til, skal være tilgjengelige fra datamaskiner med Windows.
  • På UiO er det Windows 10 som er i bruk. Windows 7 kan ikke lenger benyttes på UiO-eide maskiner.

Ta i bruk

Windows ved UiO kan brukes av ansatte til UiO-eide maskiner, og i noen tilfeller privateide maskiner.

Installasjon og oppsett gjøres av din lokale IT-ansvarlige.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?

Aktuelt

Mer ...