Trådløse nettverk for deg uten UiO-brukernavn

Universitetet har trådløse nettverk både for Eduroam-brukere og gjester uten slik tilgang.

Tilknyttet en annen institusjon som bruker Eduroam

Har du brukernavn og passord fra en utdanningsinstitusjon som er tilknyttet Eduroam, vil innloggingen virke på UiOs nettverk eduroam. Besøkende må logge inn med brukernavn og passord fra sin institusjon. Brukernavn må skrives på formen brukernavn@institusjon.domene, for eksempel brukernavn@uib.no med brukernavn fra Universitetet i Bergen. Ta kontakt med din lokale IT-avdeling hvis du trenger ytterligere informasjon eller hjelp for å koble til.

Gjestenett for besøkende eller deg som venter på brukernavn

Hvis du har et kortvarig besøk på UiO, eller ikke har fått brukernavn og passord ennå, kan du få passord til gjestenettet uioguest tilsendt på SMS. Vær oppmerksom på at gjestenettet ikke gir tilgang til alle ressurser, for eksempel til lukkede bibliotekressurser, selvbetjeningsportalen og lignende.

Gjest på UiO – få en trådløskonto

Hvis du er gjest på UiO og kun trenger tilgang til trådløsnettet, kan din kontakt på UiO opprette det som kalles en "trådløskonto" til deg. Alle som er IT-brukere på UiO kan opprette en slik trådløskonto i Brukerinfo. Er du gjest på UiO og trenger tilgang til mer enn trådløsnettet, må din kontaktperson registrere deg som gjest slik at du få en IT-brukerkonto. 

Konferansedeltaker

Hvis du er konferansedeltager og fått oppgitt et konferansepassord av arrangøren, kan du benytte trådløsnettverket conferences.

Kontakt

Publisert 18. juli 2014 08:51 - Sist endret 13. sep. 2021 15:24