Tilgang til trådløsnettet uten UiO-brukernavn

Uten brukernavn ved UiO har du flere muligheter for tilgang til trådløsnettet

Eduroam

Er du bruker ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon som er tilknyttet trådløssamarbeidet Eduroam, kan du bruke trådløsnettet som heter eduroam. Her kan du lese mer om hvordan du kobler til Eduroam. Ta kontakt med din lokale IT-avdeling hvis du trenger ytterligere informasjon eller hjelp for å koble til.

Hvis du er gjest og har en kontaktperson som er ansatt på UiO, kan vedkommende opprette en brukerkonto for nett-tilgang (trådløskonto) for deg. Trådløskonto kan gi tilgang til det trådløse UiO-nettet Eduroam i opptil seks måneder. Du kan ha opptil tre aktive trådløskontoer.

Andre nett

Hvis du har et kortvarig besøk på UiO, eller ikke har fått brukernavn og passord ennå, kan du få passord til gjestenettet uioguest tilsendt på SMS.

Vær oppmerksom på at gjestenettet ikke gir tilgang til alle ressurser, for eksempel gir det ikke tilgang til lukkede bibliotekressurser, HR-portalen og lignende.

Konferanse

Hvis du er konferansedeltager og fått oppgitt et konferansepassord av arrangøren, så kan du benytte conferences.

Publisert 18. juli 2014 08:51 - Sist endret 12. sep. 2016 10:42