Sikkerhetsvarsel / Security bulletin 2015-01-21: Kryptovirus

Denne uken har vi sett en stor mengde spam inneholdende vedlegg med såkalt kryptovirus. Dette er skadelig programvare som ved installasjon krypterer filer og kataloger på datamaskinen og deretter krever løsepenger for å få innholdet dekryptert.

De eksemplene UiO-CERT har sett til nå har blitt gjenkjent og stoppet av UiOs antivirusløsninger, men det er uansett viktig at alle er forsiktige med å åpne vedlegg i e-post. Dette gjelder også ting man får til private e-postkontoer.

Eventuelle spørsmål kan rettes cert@usit.uio.no.

----

 

This week UiO-CERT has observed a campaign spreading ransomware via email. The malware will typically try to encrypt user files and then demand payment to unlock the files.

The copies UiO-CERT has seen so far has been blocked by the antivirus tools, but it is nonetheless vital that everybody is alert and careful when opening attachments received by e-mail. Please remember that this also applies to private email accounts.  

 

Publisert 21. jan. 2015 14:33 - Sist endret 28. mars 2019 12:59