English version of this page

UiO-CERT

UiO-CERT er Universitetet i Oslos IT-sikkerhetgruppe / Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

 • Gruppa har ansvar for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo
 • IT-sikkerhet omfatter her blant annet ID-tyveri og personvern, virusangrep og innbrudd i IT-tjenestene
 • IT-reglementet og Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) til Universitetet er sentrale utgangspunkt for CERT-gruppas drift

Rapportere et sikkerhetsbrudd

Har du oppdaget eller vet du om et IT-sikkerhetsbrudd ved Universitetet i Oslo? Da må du rapportere det så raskt som mulig.

Forebyggende tiltak

UiO-CERT driver også forebyggende arbeid ved å:

 • sende ut informasjon om IT-sikkerhetsproblem
 • overvåke teknologiske løsninger
 • overvåke kjente svakheter
 • overvåke og analysere logger
 • holde kurs og foredrag

Vi ønsker å hjelpe til der vi har kunnskap og kompetanse, uavhengig av produkt eller plattform. Vi bidrar gjerne med IT-sikkerhetsvurderinger av løsninger, risikoanalyser og andre IT-sikkerhetsrelaterte saker.

Sikkerhetsvarsler fra CERT

Hjelp og støtte fra UiO-CERT

UiO-CERT bidrar gjerne i etterkant av hendelser ved å:

 • sende ut informasjon om skadelig kode eller IT-sikkerhetsbrudd til de involverte partene
 • håndtere hendelser/koordinere hendelser, enten på stedet eller via telefon- og/eller e-poststøtte
 • sårbarhet: analyse, respons og koordinasjon
 • "gjenstandshåndtering": analyse, respons og koordinasjon

Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Sertifisering og medlemskap

 

Kontakt CERT

Trenger du å ta kontakt med CERT?