IT-sikkerhet og retningslinjer

ID-tyveri og personvern

Om beskyttelse av opplysninger, og hva du kan gjøre om dine personopplysninger er på avveie.

Hvordan beskytter jeg viktige data og dokumenter?

Les om lagring og oppbevaring av data med beskyttelsesbehov, og hvordan du sikrer data på hjemmemaskin og eksterne enheter. 

Rapporter en sikkerhetshendelse

Hvis du vet eller tror at sikkerheten på din maskin, til din identitet eller til UiO-nettet er brutt eller truet, må du rapportere det til UiOs CERT-gruppe.

  • Rapporter phishing (svindel e-post)

    En phishing-e-post er en e-post som forsøker å lure deg til å oppgi personlig informasjon som personnummer, passord, kontonummer eller annet.

Aktuelle tjenester

UiO-CERT

UiO-CERT (Computer Emergency Response Team) har ansvar for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo, blant annet ID-tyveri, virusangrep og innbrudd i IT-tjenestene.

Reglement for bruk av IT på Universitetet i Oslo

Rettigheter og plikter for den enkelte IT-bruker på UiO.

IT-sikkerhetshåndbok for Universitetet i Oslo

Retningslinjer for IT-sikkerhet ved UiO gitt av universitetsdirektøren og oppfølgingen av disse i form av prosedyrer og rutiner gitt av IT-direktøren.

Sertifikater

Sertifikater brukes til sikker overføring av data på nettet. Trenger du å bestille et SSL- eller x509-sertifikat?

Retningslinjer for IT-drift

Retningslinjer og policydokumenter for IT-drift ved UiO. 

Integrasjonsarkitektur

UiOs integrasjonsarkitektur skal forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Hvem kontakter jeg?

Lurer du på noe IT-sikkerhetsrelatert, eller ønsker du å rapportere et IT-sikkerhetsbrudd?

Sikkerhet for mobile enheter

Er den mobile enheten din borte, eller er den stjålet? Du kan slette innholdet på den slik at det ikke kommer uvedkommende i hende. Husk også å sikre enheten med skjermlås.

Antivirus

Sikre hjemmemaskin / egen maskin mot virus. UiO-eide maskiner er satt opp med virusbeskyttelse.