English version of this page

IT-sikkerhet og retningslinjer

Alle ansatte og studenter har et felles ansvar for å bidra til riktig forvaltning og beskyttelse av dataene våre og informasjonen vår. Dette berører mange områder, blant annet IT-tjenestene, administrasjon og jus.

ID-tyveri og personvern

Om beskyttelse av opplysninger, og hva du kan gjøre om dine personopplysninger er på avveie.

Hvordan beskytter jeg viktige data og dokumenter?

Les om lagring, oppbevaring og sikring av data med beskyttelsesbehov.

Rapporter en IT-sikkerhetshendelse

Hvis du vet eller tror at sikkerheten på din maskin, til din identitet eller til UiO-nettet er brutt eller truet, må du rapportere det til UiOs CERT-gruppe.

  • Rapporter phishing (svindel-e-post)

    En phishing-e-post er en e-post som forsøker å lure deg til å oppgi personlig informasjon som personnummer, passord, kontonummer eller annet.

Ledelsessystem for Informasjonssikkerhet (LSIS)

Et nytt sett med dokumenter som beskriver lover, regler og rutiner for informasjonssikkerhet.

Disse dokumentene bør leses av alle ledere, og alle andre som tar avgjørelser som påvirker lagring av informasjon. Dokumentene erstatter IT-sikkerhetshåndboka.

Aktuelle tjenester

UiO-CERT

UiO-CERT (Computer Emergency Response Team) har ansvar for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo, blant annet ID-tyveri, virusangrep og innbrudd i IT-tjenestene.

Reglement for bruk av IT på Universitetet i Oslo

Rettigheter og plikter for den enkelte IT-bruker på UiO.

Sertifikater

Sertifikater brukes til sikker overføring av data på nettet. Trenger du å bestille et SSL- eller x509-sertifikat?

Integrasjonsarkitektur

UiOs integrasjonsarkitektur skal forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Hvem kontakter jeg?

Lurer du på noe IT-sikkerhetsrelatert, eller ønsker du å rapportere et IT-sikkerhetsbrudd?

Anvendt informasjonssikkerhet

På denne siden finner du informasjon om hvilke type informasjon du kan lagre hvor. Hvis du er ansatt, finner du også informasjon om hvilket ansvar du har for å bidra til at vår felles informasjon behandles sikkert.

Sikkerhet for mobile enheter

Er den mobile enheten din borte, eller er den stjålet? Du kan slette innholdet på den slik at det ikke kommer uvedkommende i hende. Husk også å sikre enheten med skjermlås.

Antivirus

Sikre hjemmemaskin / egen maskin mot virus. UiO-eide maskiner er satt opp med virusbeskyttelse.