Sikkerhetsmelding: Svindelforsøk i e-post / Security notice: email hoax

Det ble i helgen, 25. og 26. april, registrert et nytt forsøk på e-postsvindel rettet
mot UiO-brukere.

E-posten inneholdt en lenke som gikk til en nettside som ser helt lik ut som
https://mail.uio.no. IT-sikkerhetsgruppa på UiO (UIO-CERT) gjør oppmerksom på
at dette er et forsøk på lureri, og anbefaler at e-posten slettes.

Om du blir henvist til en nettside som krever innlogging, forsikre deg alltid
om at siden er en legitim UiO-side. Ved minste tvil, avbryt innloggingen og
kontakt din lokale IT-ansvarlige eller UiO-CERT.

For informasjon om hvordan du kan finne ut om en nettside er trygg å oppgi
passordet ditt på, se
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/passord-personinfo/trygt-oppgi-passord.html

Innlogginger på den falske siden videresender til uio.no, så det
kan være vanskelig å se i etterkant at man har logget seg inn på den falske
nettsiden. Hvis du er i tvil om du har gjort dette, eller hvis du allerede har
svart på e-posten eller har oppgitt UiO-passordet ditt på en nettside du ikke
er sikker på om tilhørte UiO, vennligst kontakt din lokale IT-ansvarlige eller
UiO-CERT umiddelbart, slik at ikke uvedkommende får tilgang til, eller
misbruker, UiO-kontoen din.

---

This weekend, 25th and 26nd of April, a number of UiO users received an e-mail hoax.

The message included a link to a page made to look like https://mail.uio.no.
UiOs IT security team (UiO-CERT) points out that this is a so called phishing
attempt, and recommend that you delete the message.

If you are requested to log onto a web page using your UiO username and
password, please ensure that that the web page in question is a legitimate UiO
web page. If any doubts, cancel the logon and contact your local IT
administrator or UiO-CERT.

Logins to the fake site are redirected to uio.no, so it might
be hard to see if you have logged on through the fake site. If in doubt, or if
you already have sent an e-mail reply, or suspect that you have used your UiO
password at another web site not belonging to UiO, please contact your local IT
administrator or UiO-CERT immediately to prevent unauthorized access to, or
abuse of, your UiO account.

--
Med vennlig hilsen / Best regards,

UiO-CERT & UiO-Postmaster
http://cert.uio.no

 

Publisert 27. apr. 2015 08:56