Sikkerhetsmelding: Svindelforsøk i e-post / Security notice: email hoax

[Information in English follows]

Det ble i dag, 30. juni, registrert et nytt forsøk på e-postsvindel rettet mot UiO-brukere.

 

E-posten inneholdt en lenke som gikk til en nettside som ser helt lik ut som https://mail.uio.no. IT-sikkerhetsgruppa på UiO (UIO-CERT) gjør oppmerksom på at dette er et forsøk på lureri, og anbefaler at e-posten slettes.   

Om du blir henvist til en nettside som krever innlogging, forsikre deg alltid om at siden er en legitim UiO-side. Ved minste tvil, avbryt innloggingen og kontakt din lokale IT-ansvarlige eller UiO-CERT.

 

For informasjon om hvordan du kan finne ut om en nettside er trygg å oppgi passordet ditt på, se https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/passord-personinfo/trygt-oppgi-passord.html

 

Innlogginger på den falske siden videresender til uio.no, så det kan være vanskelig å se i etterkant at man har logget seg inn på den falske nettsiden. Hvis du er i tvil om du har gjort dette, eller hvis du allerede har svart på e-posten eller har oppgitt UiO-passordet ditt på en nettside du ikke er sikker på om tilhørte UiO, vennligst kontakt din lokale IT-ansvarlige eller UiO-CERT umiddelbart, slik at ikke uvedkommende får tilgang til, eller misbruker, UiO-kontoen din.

----

Today, 30th of June, a number of UiO users received an e-mail hoax.

 

The message included a link to a page made to look like https://mail.uio.no. UiOs IT security team (UiO-CERT) points out that this is a so called phishing attempt, and recommend that you delete the message.

 

If you are requested to log onto a web page using your UiO username and password, please ensure that that the web page in question is a legitimate UiO web page. If any doubts, cancel the logon and contact your local IT administrator or UiO-CERT.

 

Logins to the fake site are redirected to uio.no, so it might be hard to see if you have logged on through the fake site. If in doubt, or if you already have sent an e-mail reply, or suspect that you have used your UiO password at another web site not belonging to UiO, please contact your local IT administrator or UiO-CERT immediately to prevent unauthorized access to, or abuse of, your UiO account.

Publisert 30. juni 2015 16:21