Sikkerhetsmelding: Skadevare fra «Telenor» i e-post / Security notice: malware from "Telenor"

Det ble i dag, 21. september, registrert stort antall e-post som inneholder lenker til skadelig programvare.

E-posten gir seg ut til å være sendt fra Telenor og inneholder en lenke som går til en nettside som starter nedlasting av en fil de hevder er en faktura i PDF-format. Denne filen inneholder skadelig programvare.

Dersom du har trykket på en lenke i en slik e-post, eller er usikker på om du kan ha gjort dette, ta kontakt med lokal-IT.

IT-sikkerhetsgruppa på UiO (UIO-CERT) minner om viktigheten av å være skeptisk før du trykker på lenker på e-post.
 
---
      
Today, September 21st, a number of UiO users received e-mails with a link to malware

The message includs a link to a page made to look it belongs to Telenor, where a file is downloaded. This file is claimed to be an invoice presented as PDF, but in reality contains malware.

If you have clicked a link in an e-mail like this, or if you are unsure if you may have done so, please contact your local IT administrator.
 
The IT security team at UiO (UiO-CERT) wishes to remind everyone of the importance of thinking twice before clicking links in e-mails.

-- 
Med vennlig hilsen / Best regards,
 
UiO-CERT & UiO-Postmaster
http://cert.uio.no

Publisert 21. sep. 2016 12:37