iTunes-svindelforsøk

[ Information in English follows ]
 
I det siste har mange brukere på UiO mottatt e-post som tilsynelatende er sendt
fra nærmeste leder eller en annen med lederfunksjon ved UiO.
I e-posten spør typisk «lederen» om du er tilgjengelig eller lignende. Ved å
svare på e-posten får man etter hvert spørsmål om man kan kjøpe iTunes-gavekort
og sende bilde av disse på e-post til «lederen».
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er forsøk på svindel og ber om at tilsvarende
forsøk rapporteres til UiO-CERT. Se informasjon på
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/rapportere/rapport-phishing.html

Ta kontakt med UiO-CERT hvis du har spørsmål eller noe er uklart.


Lately, some UiO users have received an e-mail which appears to be sent from your manager or someone with manager duties at UiO.
In the e-mail, the manager typically ask if you are available. By answering this e-mail you will get an e-mail back asking you to buy an iTunes gift card and send a picture of the gift cards to the «manager».
Please be aware that this is an attempt of fraud. Report all attempts of fraud to UiO-CERT. See more information at https://www.uio.no/english/services/it/security/help/reporting.html

Please contact UiO-CERT if you have any questions.

 

Publisert 26. aug. 2019 15:44 - Sist endret 26. aug. 2019 16:34