Sikkerhetsmelding: Svindelforsøk i e-post / Security notice: email hoax

Det ble i dag, 13. mars, registrert et nytt forsøk på e-postsvindel rettet mot UiO-brukere. Emnefeltet i e-posten var «Rådgivende informasjon».

E-posten inneholdt en lenke som gikk til en nettside som gir seg ut for å være
UiOs innloggingstjeneste, Weblogin. IT-sikkerhetsgruppa på UiO (UIO-CERT) gjør
oppmerksom på at dette er et forsøk på lureri, og anbefaler at e-posten
slettes.

Om du blir henvist til en nettside som krever innlogging, forsikre deg alltid om at siden er en legitim UiO-side. Ved minste tvil, avbryt innloggingen og kontakt din lokale IT-ansvarlige eller UiO-CERT.

For informasjon om hvordan du kan finne ut om en nettside er trygg å oppgi passordet ditt på, se https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/passord-personinfo/trygt-oppgi-passord.html

Hvis du er i tvil om du har forsøkt å logge inn på nettsiden, eller hvis du allerede har svart på e-posten eller har oppgitt UiO-passordet ditt på en nettside du ikke er sikker på om tilhørte UiO, vennligst bytt passord umiddelbart, slik at ikke uvedkommende får tilgang til, eller kan misbruke, UiO-kontoen din.

Dersom du ikke er sikker på hvordan du bytter passord, kontakt lokal-IT eller UiO-CERT.


Today, 13. March , a number of UiO users received an e-mail hoax with the
subject "Rådgivende informasjon".

The email included a link to a page made to look like UiO's login service,
Weblogin. UiO's IT security team (UiO-CERT) points out that this is a so
called phishing attempt, and recommend that you delete the message.
 

If you are requested to log onto a web page using your UiO username and password, please ensure that that the web page in question is a legitimate UiO web page. If any doubts, cancel the logon and contact your local IT administrator or UiO-CERT.

If you already have sent an e-mail reply, or suspect that you have used your UiO password at another web site not belonging to UiO, please change your password immediately to prevent unauthorized access to, or abuse of, your UiO account.

If you need help changing your password, please contact your local IT administrator or UiO-CERT.

 

Publisert 13. mars 2020 16:49 - Sist endret 13. mars 2020 16:49