Polycom 331 brukerveiledning

Funksjoner

Du beveger deg rundt i menyene ved hjelp av piltastene. Venstrepil bringer deg et steg tilbake. Du bekrefter valg ved å bruke haketasten i midten eller høyrepil.

Knapper på apparatet

Fra øverst til venstre til nederst til høyre

Viderekobling

Her er det to måter å gjøre dette på.

 1. Logg deg inn i ukomm. Viderekobling aktiverer du under fanen "Viderekobling".
 2. Du kan utføre det på din telefon.
  • Trykk "Medfl..."
  • Tast nummer du ønsker å medflytte til.
  • Trykk "Enter"
  • For å oppheve: -"Medfl..." - 0 - "Enter"

Det er ikke mulig å medflytte til eksterne numre. Hvis du har en UiO mobil, skal ditt nummer komme opp som et valg i ukomm.

Hvis du har en UiO mobil uten at den kommer opp som et valg, er den ikke registrert i SAP på din bruker. Kontakt telefontjenesten for bistand.

Hvis det er andre mobilnumre det er tjenestemessig behov for å kunne medflytte til, kontakt telefontjenesten.

Anropslogg

Denne funksjonen benyttes for å se hvem som har ringt deg og hvem du har ringt.

For å få frem oversikten velger du meny på telefonen, deretter funksjoner og anropslogg. Du kan velge mellom mottatte anrop (de som har ringt deg), oppringte anrop (de du har ringt opp) og fjern (fjerne mottatte eller oppringte anrop).

For mottatte anrop vil det være ett av to symboler ved siden av nummeret. En telefon med røret av betyr at det er et anrop du har besvart. En telefon med røret på betyr at det er et tapt anrop.

Høyttaler (handsfree)

Apparatet har innebygget høyttaler og mikrofon og kan derfor benyttes som toveis høyttalende telefon.

Når røret ligger på vil et trykk på høyttalerknappen medføre at internsummetonen høres i høyttaleren. Du kan nå slå nummeret som normalt, uten å ta av røret. Husk imidlertid at kun en kan snakke om gangen (dvs at når du snakker, hører du ikke hva den andre sier).

Mange synes det er slitsomt å snakke med noen som benytter høyttalende. Lydkvaliteten for de i andre enden er relativt dårlig.

Du avslutter en høyttalende samtale ved å trykke på høyttalerknappen eller ved å løfte av røret og legge det på igjen.

Dersom du ønsker å gå over til en vanlig samtale (med telefonrøret) kan du løfte av røret.

Når du benytter høyttalende kan du slå mikrofonen av og på ved å trykke på den rød knappen med en strek over mikrofonen.

Konferanse

For de som har Polycom telefon er det ikke nødvendig å bestille konferanse fra telefontjenesten.

Alle brukere har sitt eget "konferanserom" som konferansedeltakere kan ringe opp til.

Slik lager du din egen konferanse:

 • Logg deg inn i ukomm
 • Velg fanen "Konferanse"
  • Her finner du den informasjonen du trenger for å invitere andre til telefonkonferanse.

Sette opp 3 parts konferanse fra egen telefon:

1: Ring første deltager som normalt.

2: Når deltager 1 har svart, trykk på knapp under "Konf." i display.

3: Du får ny summetone, ring nå til deltager 2.

4: Når deltager 2 har svart, trykk på knapp under "Konf." i display.

5: Konferanse er nå satt opp og du skal høre begge deltagere.

Repetisjon av sist slåtte nummer

Trykk på "dial"-knappen og sist slåtte nummer ringes opp automatisk når du tar av røret. Du kan bruke piltastene til å navigere deg frem til et annet oppringt nummer. Når du da tar av røret vil dette nummeret ringes opp.

Nytt anrop

Trykker du på denne uten å ta av røret får du linje ut og kan slå ett nummer. 

Ringere

Oversikt over mottatte anrop. Du kan bevege deg i oversikten ved hjelp av piltastene. Dersom du ønsker å ringe ett av numrene kan du enten ta av røret eller velge "dial". Dersom du tar av røret vil du bruke dette ved samtale, dersom du velger "dial" vil høyttaler aktiveres.

Dial

Gir deg en oversikt over nummer du har ringt tidligere. Du kan ringe et nummer fra listen ved å navigere deg frem til nummeret ved hjelp av piltastene og deretter ta av røret.

Menu

 • Funksjoner
  • Beskjeder: ikke i bruk
  • Ikke forstyrr: ikke i bruk
  • Adressebok: Her kan du legge inn kontakter og finne frem lagrede kontakter. Velg "ny oppf", og deretter haketasten. Du får da opp "fornavn". Velg haketasten igjen og legg inn fornavn. Velg deretter OK. Trykk piltast ned. Nå kan du legge inn etternavn. Piltast ned en gang til gir deg "kontakt" Her legger du inn telefonnummeret. Piltast ned enda en gang gir deg "hurtigoppringingsindeks". Her kan du legge inn hvilken hurtigtast du vil knytte til nummeret.
  • Anropslogg: Gir deg oversikt over ringte og mottatte anrop, samt mulighet til å slette disse listene.
  • Hurtigoppringing: Oversikt over hvilke nummer som er registrert på hvilke hurtigtaster.
 • Status. Ikke i vanlig bruk.
 • Innstillinger: Kun grunnleggende innstillinger kan endres.
  • Preferanser: Her kan du sette innstillinger for språk, tid/dato og type headset (vanlig, Jabra eller Plantronic). Søk i adressebok er ikke i bruk.
  • Kontrast: her kan du justere kontrasten.
  • Ringetype: velg mellom forskjellige ringetoner.
  • Start telefonen på nytt.
 • Anvendelse. Ikke i bruk.

Line 1

Gir deg linje ut. Trykker du denne uten å ta av røret aktiveres høyttaleren. 

Line 2

Ikke i bruk.

Piltaster

Disse kan du bruke til å navigere deg rundt med. Venstrepil vil bringe deg et trinn bakover. Hakeknappen i midten brukes til å bekrefte valg du har foretatt. 

Mikrofon av

Den rød knappen med en strek over mikrofonen. Sperrer lyden fra telefonen. Du vil fremdeles høre de som er i den andre enden, men de vil ikke høre deg. 

Nummertaster

Brukes til å slå nummer eller taste inn bokstaver. 

Volumtaster

--knappen justerer volumet ned, +-knappen justerer volumet opp. 

Hold

Setter samtalen på vent. Velg "fortsett" for å hente samtalen inn igjen. 

Headset

Dersom du har ett headset koblet til telefonen vil et trykk på headsetknappen aktivere dette. Dersom du trykker en gang til vil headsettet deaktiveres.

Høyttaler

Aktiverer høyttaleren. Bruk av høyttaler.

Overføre samtaler

Overføring med spørreanrop:

NB! Det er nå feil på "Overfør med spørreanrop". 

(snakke med den du overfører til først)

 • Trykk  "Ovfr"
 • Trykk "Normal"
 • Tast inn tlf nr du skal overføre til.
 • Vent på svar (NB! ikke legg på før du har fått svar).
 • Trykk "Ovfr" for å overføre.
  • Får du ikke svar, så hent tilbake samtale ved å trykke "Avbryt"
  • Får du opptatt trykk "AvsLsa" og "Line 1"
  • Hvis den du overfører til ikke vil snakke med innringer trykk "Avbryt" for å få innringer tilbake.

Overføring uten spørreanrop (blind):

 • Trykk "Ovfr"
 • Trykk "Blind"
 • Du får ny summetone
 • Slå nummeret, og samtalen er overført.

Advarsel blind overføring:

Overført anrop vil bli brutt:

 • etter ca 60 sekunder ved ikke svar
 • hvis den du overfører til er opptatt.

Bruk derfor "Overfør med spørreanrop".

Overføre anrop som har ringt til kønummer:

 • Oppdatert 11.11.2013: Man kan nå overføre anrop til kø på samme måte som anrop til personlig nummer.
 • Det er fortsatt mulig å overføre på gamlemåten (med *2)

Opptattmarkering - Ikke forstyrr

Når telefon apparat er opptattmarkert så vil innringere få opptatt og tlf apparat vil få en blinkende X i displayet.

 • Aktivere Opptattmarkering
 1.  Trykk på Menu knapp.
 2.  Trykk på siffer 1 og 2 for å komme frem til opptattmarkering i menu.
 3.  Trykk på siffer 1 for å aktivere opptattmarkering.
 4.  Trykk på Menu knapp for å gå ut av menu.
 5.  Opptattmarkering er nå aktivert på telefon apparat.
 • Deaktivere Opptattmarkering
 1.  Trykk på Menu knapp.
 2.  Trykk på siffer 1 og 2 for å komme frem til opptattmarkering i menu.
 3.  Trykk på siffer 1 for å deaktivere opptattmarkering.
 4.  Trykk på Menu knapp for å gå ut av menu.
 5.  Opptattmarkering er nå deaktivert på telefon apparat.

Hurtigtaster

Kontakter lagret i kontaktlisten til apparatet kan ringes opp ved å bruke hurtigtasten. Hurtigtasten til en kontakt er tallet som vises til venstre for kontaktens navn i kontaktlisten (kan også ses i kontaktlisten i ukomm).

For å ringe opp vha hurtigtast taster du kontaktens hurtigtastnummer etterfulgt av # mens røret fortsatt ligger på. Kontaktens navn vil da vises i displayet, og hvis du tar av røret ringes kontakten opp automatisk.

Publisert 20. des. 2010 17:56 - Sist endret 30. okt. 2017 13:55