Kontaktpunkter for telefontjenesten

Trenger du å kontakte telefontjenesten?

Telefontjenesten kan hjelpe deg med:
-Telefonapparater og telefonitjenester
-Telefonkøer
-Dørtelefoner
-Kabling og feilretting av datanettverk

  • Telefon: 57990 / 22 85 79 90
  • E-post: telefon@usit.uio.no
  • Besøksadresse: Gaustadalleen 23 A, Kristen Nygaards hus, tredje etasje.
  • Postadresse: Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo

Har du spørsmål om videokonferanser?

Kontakt lokal IT.

Har du spørsmål om chat?

Kontakt lokal IT eller xmpp-drift@usit.uio.no (tekniske spørsmål)

Feil på telefonen?

Feil nummer vises når du ringer

Flytte telefonen?

 

Feil nummer?

Viser telefonen din feil nummer hos den du ringer til?

Flytte telefon?

Hovedregelen er: Da skal du ta med telefonen til ny arbeidsplass.

Nettverksuttak (Stikk for tele/data)

Feil eller behov for flere nettverksuttak? 

Dørtelefon/porttelefon av merket Bewacom eller Stentofon:

Trenger du ny, skal du melde feil, eller noe du lurer på?