English version of this page

Wiki i utdanningen

Hva er wiki?

  • brukergenerert artikkelsamling som over tid bygges opp til et stort nettsted.
  • UiOs wikiløsning er godt egnet til forsker- og studentsamarbeid som foregår over tid
  • passer godt i undervisning der studentene skal samarbeide over tid over et gitt tema

Ta i bruk

Wiki kan brukes av både ansatte og studenter ved UiO.

Sånn får du Wiki:

  1. Les denne siden
  2. Bestill wiki gjennom dette skjemaet

Hva er lov å lagre i wiki?