English version of this page

Remote Desktop – tilkobling til en annen maskin

Hva er Remote Desktop?

Remote Desktop er et verktøy som du bruker til fjernpålogging til datamaskiner. Du kan altså få tilgang til en annen datamaskin enn den du sitter ved. Bruk RDP for å:

  • bruke programmer du har installert på kontormaskinen
  • ha tilgang til hjemmeområdet ditt eller disker som er koblet til kontormaskinen
  • ha tilgang til ressurser som ordbøker og annet som er tilgjengelig kun for maskiner på UiO.

Ta i bruk

Remote Desktop kan brukes av ansatte og studenter. Forutsetter at du har en fast maskin på UiO du vil koble til utenfra.

  • For å koble til kontormaskinen din med Remote Desktop, må det gjøres innstillinger på maskinen. Kontakt lokal IT for å få hjelp til klargjøring.
  • Første gang du skal koble til, oppretter du en tilkoblingsfil slik det beskrives i veiledningen nedenfor. 

Hjelp og veiledning

Innstillinger før første gangs bruk

For å koble til kontormaskinen din med Remote Desktop, må det gjøres innstillinger på maskinen. Kontakt lokal IT for å få hjelp til klargjøring.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?