English version of this page

Arbeid hjemmefra

Tilgang til kontormaskin, UiO-programmer, filer, tjenester, og disker

Vil du bruke programmer eller filer fra kontormaskinen din,  bruker du Remote Desktop . Fordelen med Remote Desktop er at du får det samme arbeidsmiljøet og de samme programmene du er vant til fra kontoret. En annen mulighet er å bruke UiO-programmer uten å installere dem på maskinen din via UiO Programkiosk

Finn ut mer om tilgang til dokumenter, filer og disker du jobber på, på som er på UiO.

Opptak eller streaming av forelesninger hjemmefra

Hvilke verktøy som anbefales på UiO, og hva de forskjellige verktøyene passer til. Her kommer du til en side som hjelper deg med å velge riktig vertøy til den formen for digital undervisning du har valgt. Se valgsiden for riktig løsning for digital undervisning med video.

Biblioteksressurser du kan nå hjemmefra

Studenter og ansatte ved UiO kan bruke elektroniske ressurser innkjøpt av Universitetsbiblioteket også fra utenfor UiOs nettverk. Søk som normalt i Oria, Google Scholar eller lignende, og logg inn med UiO-brukernavn og -passord når du blir bedt om det.

Digital hjelp fra biblioteket

Universitetsbiblioteket kan hjelpe deg digitalt. Her er oversikt over kontaktinfo.

Videomøter og samhandling

UiOs foretrukne løsning for videomøter er Zoom. Zoom er en ny tjeneste i UiO-sammenheng og allerede veldig populær. Kan brukes til både videomøter og streaming/opptak av forelesninger.

Alle på UiO kan laste ned Office-programmene gratis og bruke OneDrive og Teams fra UiOs Office 365-løsning. Her er det løsninger både for samskriving, tekstchat og videomøter.

Viktige verktøy for UiO-ansatte med hjemmekontor

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?