Verktøy og prosesser innenfor utvikling på UiO

Utvikling på UiO er underlagt regelverket i sikkerhetssystemet og andre gjeldende regler fra UiOs IT-sikkerhetssjef.

Docker-utvikling

Harbor er et verktøy som er sentralt for alle som driver med Docker-utvikling på UiO.