Meldingskø (MQ) for sanntidsoppdatering

UiO har en meldingskø-tjeneste (MQ) for sanntidsoppdatering. Tjenester kan poste meldinger om endringer til køen, og konsumenter (tjenester som bruker kildedata fra systemene) kan lytte til køen for å få vite om det når masterdata blir endret. Når masterdata i et system som poster til køen blir endret, vil alle tjenestene som deler disse dataene kunne oppdatere sin informasjon samtidig, forutsatt at de lytter på meldingskøen.

Tjenesten varsler når informasjonsobjekter endrer seg, og en konsument kan selv velge hvilke objekter den vil lytte på. F.eks. kan man få beskjed hvis en person bytter telefonnummer eller bostedsadresse.

  Hvem kan benytte tjenesten?

  Posting til meldingskøen er for tiden tilgjengelig for tjenesteeiere ved UiO. Lytting kan også gjøres av eksterne, for eksempel leverandører eller andre UH-aktører som bruker UiO-data. Meldingskøen er for tiden ikke åpen for at andre aktører i UH-sektoren kan poste sine endringer.

  Meldingskøen er enn så lenge bare tilgjengelig innenfor 129.240.0.0/16.

  Forutsetninger

  For å kunne lytte på en meldingskø, må man ha en meldingskø-klient. En utvikler kan enkelt bygge en slik klient av standardkomponenter, og siden protokollene er åpne, betyr det ingenting hvilket programmeringsspråk som brukes. Meldingskø-klienten må konfigurere til hvilke køer den skal lytte på eller skrive til, og hvilke meta-data som skal benyttes.

  Vi har et bibliotek over tidligere utviklede klienter, som i stor grad kan gjenbrukes. 

  Når man registrerer seg som bruker av meldingskø-tjenesten, må man oppgi en epostadresse. Hit sendes brukernavn og passord, og gjennom årlig passordskifte vil man vite om kontaktinformasjonen eller tjeneste ennå er i bruk. Brukernavn og passord kreves kun for å kunne varsle om utviding av tjenestetilbudet, eventuell nedetid, samt ha kontroll over hvilke køer med meldinger som kan avvikles fordi ingen lenger bruker dem.

  MQ har i dag ikke tilgangsstyrings-/tilgangskontrollregime for å håndtere informasjonsbærende meldinger. Ta kontakt dersom dette er et behov.

  Beskrivelse av tjenesten

  Meldingen en konsument får, inneholder bare meta-informasjon om hvilke attributter som er endret, samt en peker til informasjonsobjektet. Tilgangskontroll skjer først når konsument forsøker å aksessere informasjonsobjektet. Det går altså ingen informasjon som krever konfidensialitet gjennom tjenesten.

   Publisert 13. juli 2017 15:13 - Sist endret 24. mai 2018 21:03