Integrasjonsarkitekturens konsekvenser

UiOs integrasjonsarkitektur påvirker innkjøp og utvikling av it-tjenester samt eksisterende systemeiere.

Systemeiere:

Utviklere:

  • Som produsent må du lage REST-APIer, forholde deg til api.uio.no for eksponering av integrasjoner og meldingskø for hendelsesbaserte integrasjoner.
  • Som konsument er du ansvarlig for å lage og koble deg på tjenesteeiers APIer.

Anskaffere/Innkjøpere:

  • Besørge at det velges programvaretjenester som i best mulig grad passer inn i systemlandskapet, dvs. følger arkitekturprinsippene
  • Til hjelp i vurderingene er det laget en anskaffelsesveiledning
Av tarjetj
Publisert 6. apr. 2018 11:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43