Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Dokumentene som utgjør «Ledelsessystem for informasjonssikkerhet» (LSIS) for Universitetet i Oslo er delt inn i tre deler, som du ser under. For å få et raskt overblikk over hva LSIS er, kan du lese denne korte introduksjonen eller gå til denne siden for å få brukerrettet informasjon om LSIS og hva det betyr for deg.

Styrende del

Gjennomførende del

Kontrollerende del

Tillegg

LSIS har flere tillegg. Innholdet er besluttet av USIT og skal følges. Tilleggene innebærer generelle veiledninger, informasjon om lagring av data og innføring av nye tjenester, rutiner samt teknisk informasjon for IT-ansatte.