English version of this page

Personlig nettside (på folk.uio.no)

  • Underlagt UiOs IT-reglement med gjeldende lover og regler, samt skikk og bruk
  • Ingen support fra lokal IT, student-IT eller Houston

Tilbudet er under avvikling. 22. juni avpubliseres alle folk-sidene.

Har du arbeidsrelatert innhold du vil ta vare på? 

Les mer om hvordan i aktueltsaken på for ansatte-sidene.

Hva er lov å lagre på nettsiden?

Hvem kontakter jeg?

Slike nettsider oppretter du på egenhånd. Det er ikke en del av oppgavene til UiOs IT-ansatte å hjelpe til med slike personlige nettsider.