Aktuelle saker om Vortex

Publisert 5. feb. 2018 22:42

Pga. et alvorlig sikkerhetshull i Flash, har IT-sikkerhetsgruppen på UiO valgt å fjerne Flash fra alle UiO-driftede datamaskiner. Som en konsekvens av dette, har vi fremskyndet lanseringen av ny videospiller som ikke krever Flash.

Publisert 4. des. 2017 18:41

Daglig oppdaterte besøkstall og rapporter fra Google Analytics i admingrensesnittet, behold luft når du skrur av venstremeny, direkte lenke til redigering fra visning av en nettside og støtte for Twitter Cards med store bilder.

Publisert 7. sep. 2017 19:17

Innebygd tittel- og filnavnsøk i alle mapper i administrasjonsgrensesnittet, bedre kontroll på nettstedet med rapport over nyopprettet innhold og ingen lenkebrudd i adminmodus når du flytter (eller omdøper) mapper og filer.

Skjermbilde av forsiden til cree.uio.no
Publisert 23. juni 2017 15:56

Tidligere denne uken lanserte CREE nye nettsider i Vortex. CREE er at av Norges forskningssentre på miljøvennlig energi, og er et samarbeid mellom Frisch-senteret, SSB, Tilburg university og Økonomisk institutt på UiO.

Publisert 10. mars 2017 22:14

Visning av publikasjoner fra Cristin på forskningsprosjekter, automatisk retting av lenker når du flytter nettsider og raskere visning av nettsider.

Publisert 12. des. 2016 15:09

Dokumenter og mapper kan nå gis ny plassering og nye navn uten at lenker brytes. Automatisk utfylling av sluttdato og slutt-tidspunkt i arrangementer. Støtte for opplasting av filer ved "Drag and drop" fra egen desktop når du administrerer en mappe.

Publisert 20. nov. 2016 12:24

Denne høsten har HF og UiOs store formidlingssatsning blitt oppgradert med flere nye muligheter.

Publisert 28. okt. 2016 11:38

For et par uker siden lanserte forskningsinfrastruktur nettverket Nor-BioImaging nye nettsider i Vortex.

Publisert 24. okt. 2016 12:57

Nettverket består av fjorten ulike europeiske universiteter, og det har sitt hovedsete i Brussel. Ole Petter Ottersen er styreleder for nettverket.

Publisert 27. sep. 2016 20:02

Bedre sortering av årstallsmapper i venstremeny, bedre støtte for delte stillinger, justert funksjon for å sjekke tilgjengelighet og en rekke andre forbedringer.

Publisert 27. juli 2016 14:43

Forskningsprosjektet GLOBUS lanserte rett før sommeren nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. juli 2016 14:36

Tidligere i år lanserte Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. jan. 2016 10:48

Se hvilke personer som er medlem i en gruppe på rettigheter-arkfanen, forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside, fikset feil i forskningsprosjekt- og forskergruppemal når en deltager slutter ved UiO.

Publisert 18. des. 2015 11:25

Torsdag 17. desember lanserte Uniforum nye nettsider i Vortex.

Publisert 3. des. 2015 10:17

For noen dager siden lanserte UiO et nytt nettsted med over 500 artikler om Norges historie fra steinalderen til i dag.