Aktuelt om Vortex

Aktuelle saker

Oversikt over versjoner

  • Nytt i Vortex våren 2020 18. juni 2020 10:04

    Visualisering av data med interaktive grafer, finn tall for bruk av video og lyd i Google Analytics, last opp opptak av undervisning til timeplanen med Kursopplasting, ny studiemodell for HiMolde og HiØ og enklere tilgangsstyring med nettgrupper for ledere.

  • Nytt i Vortex høsten 2019 25. nov. 2019 15:56

    Forbedrede spesialer, podkast-forside med innebygd avspiller, emnebeskrivelser som hentes fra FS/EPN, Forskpro lansert for alle fakulteter, pensumlister som hentes fra Leganto, forbedringer på UiOs utvekslingsportal, embed-dialog på video og støtte for chatbot på nettsidene, forbedrede alt-tekster på bilder og ny tjenestekatalog for IT-tjenester.

  • Nytt i Vortex i mai 2019: Alternativ tekst på bilder generert med kunstig intelligens og støtte for spesialer 27. mai 2019 21:09

    Alternativ tekst på bilder generert med kunstig intelligens, støtte for å lage spesialer, podkasting på Spotify, flere sorteringsmuligheter i artikkelliste, og bedre løsning for live-streaming.