Aktuelt om Vortex

Aktuelle saker

Oversikt over versjoner

  • Nytt i Vortex 2021 16. sep. 2021 11:09

    Bedre publikasjonslister fra Cristin, enklere vei til pensumlister, flere undertekster i video, Zoom-lenker i timeplan, universell utforming av Vortex administrasjon, nytt UiO-design og samarbeid med Høgskolen i Innlandet er noen av nyhetene i Vortex i 2021.

  • Nytt i Vortex høsten 2020 21. des. 2020 18:42

    Visningsnær redigering av forsider, import av prosjekter fra NSD i Forskpro, tall for avspilling av video og lyd, forbedret videospiller, smart lenking av adgangsbegrenset innhold i timeplan og mye mer.

  • Nytt i Vortex våren 2020 18. juni 2020 10:04

    Visualisering av data med interaktive grafer, finn tall for bruk av video og lyd i Google Analytics, last opp opptak av undervisning til timeplanen med Kursopplasting, ny studiemodell for HiMolde og HiØ og enklere tilgangsstyring med nettgrupper for ledere.