Nytt i Vortex for februar 2022

Automatisk sjekk av universell utforming, last opp uten å publisere, valg for å liste kun kommende arrangementer, bedre rapport på bruk av nettsider og andre forbedringer. Les om noe av det vi har jobbet med siden i fjor høst.

Automatisk sjekk om nettsiden din er universelt utformet

I forhåndsvisning av nettsider har vi på uio.no lansert en betaversjon av automatisk sjekk for såkalte "UU-brudd" – brudd på lovpålagte krav til universell utforming av nettinnhold.

Skjermbilde av funksjonen "UU-sjekk" i forhåndsvisning av nettsider i Vortex som lister mulige brudd på krav til universell utforming av innholdet.

Gi oss tilbakemelding på betaversjonen

UU-sjekken er i betaversjon på uio.no frem til midten av april i år. Vi ønsker å tilby den også til andre nettsteder etter at vi har fått erfaringer og gjort justeringer.

Det betyr at vi ønsker tilbakemeldinger fra deg som publiserer og forvalter innhold på UiOs nettsider:

Gir den hjelp til å oppdage UU-brudd? Er det et nyttig verktøy i arbeidet med universell utforming av dine nettsider?

Gi tilbakemelding på UU-sjekken

Sånn virker den

Når du logger inn i Vortex og velger Vis-fanen for en nettside, sjekker Vortex automatisk innholdet for UU-brudd.

Brudd blir markert i forhåndsvisningen med en rød ramme rundt det aktuelle innholdet, og med en kort tekst som beskriver hva slags brudd det er snakk om.

I dette eksempelet har vi tre overskrifter som er stilet som Overskrift 2, Overskrift 4 og Overskrift 3. Siden overskrifter ikke skal øke med mer enn ett overskriftsnivå fra forrige, så markerer UU-sjekk dette bruddet med rød ramme og teksten "Heading levels should only increase by one":

Skjermbilde fra UU-sjekk i Vortex der en overskrift med feil overskriftsnivå er markert med rød ramme.

I tillegg viser vi en knapp øverst til høyre i nettsiden som oppsummerer antall mulige brudd:

Skjermbilde av UU-sjekkens knapp når den oppdager UU-brudd. Knappeteksten er "6 mulige brudd på krav til universell utforming", og vises øverst til høyre i forhåndsvisning av nettsiden.

Klikk på knappen, og du får opp et vindu som lister alle brudd som er markert i forhåndsvisningen.

Foreløpig lenker vi til ekstern programleverandør Deque sin nettside for hvert enkelt brudd. Vi ønsker å endre dette på et senere tidspunkt hvis det blir mulig og kan forbedre tjenesten.

Merk at UU-sjekken ikke er en del av, eller en erstatning for "Check Accessibility"-funksjonen i redigeringsmodus.

Vil du vite mer om UU-sjekken og hvordan du retter eventuelle brudd? Les veiledningen for automatisk sjekk for UU-brudd på nettsider i Vortex (på For ansatte).

Utviklet med støtte fra Bufdir

UU-sjekk i Vortex er utviklet med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Les om hvordan Bufdir jobber med universell utforming.

Last opp en fil uten å publisere

Nå kan du ved opplasting av en ny fil velge om den automatisk skal publiseres.

Skjermbilde av dialog i Vortex for opplasting av filer som viser det nye valget med avkrysningsboks for å styre publisering etter opplasting.

Tidligere ble for eksempel en lydfil du lastet opp automatisk publisert. Det ble spesielt uheldig da vi introduserte støtte for podcaster i Vortex.

Kjente strømmetjenester henter nemlig nye podcast-episoder fra Vortex så fort de er publisert. Det førte til at nye podcast-episoder bli synlige for publikum før tittel og annen metadata var komplett.

Vis kun kommende arrangementer i arrangementslister

I redigering av hvordan arrangementslister skal vises, har vi nå lagt til valget "Kun kommende arrangementer" slik at du kan skjule tidligere arrangementer. Før måtte du velge "Vis som kalender" for å få til det samme:

Skjermbilde av valget "Kun kommende arrangementer" i redigering av arrangementslisting i Vortex.

Dette kan være et bra valg når du vet at tidligere arrangementer ikke er like viktige for målgruppene. Besøker får uansett en lenke til tidligere arrangementer slik at de fortsatt er mulige å finne ved navigasjon på nettsiden.

I tillegg har vi endret det tidligere valget "Vis som kalender" til det mer riktige og beskrivende "Sortert på dag med datovelger".

Endringer for "Besøkstall" og tall for audio og video

Vi har presentert besøkstall for nettsider under Om-fanen i Vortex i mange år. Tallene henter vi fra Google Analytics (GA).

Unike sidevisninger erstatter besøk

Vi erstatter nå "besøk" med "unike sidevisninger". Det samsvarer også direkte med kilden vi hele tiden har brukt i GA, nemlig "unique page views".

En unik sidevisning er antallet sesjoner der GA har sett en sidevisning fra samme bruker minst én eller flere ganger.

Vår tidligere rapportering av "unike sidevisninger" som tilsvarende et "besøk" har vært lite presist i beste fall, og i praksis vært mer villedende enn en nyttig forenkling. I tillegg har Google selv sluttet å bruke begrepene "visit" og "visitor" til fordel for "session" og "user".

Vi endrer også navnet på rapporten til "Utvalgte tall på bruk fra Google Analytics". Det er for å tydligere kommunisere skiftet av fokus fra besøk til bruk, og for å gjøre det tydelig hvor tallene kommer fra. Dette har vært et gjentagende ønske fra nettredaksjonen.

Ny visning av tall på bruk:

Skjermbilde av ny rapport i Vortex på "Utvalgte tall på bruk fra Google Analytics". Viser et søylediagram med blå søyler for tall per måned siste år, og fire utvalgte tall til høyre.

Tidligere visning av besøkstall:

Skjermbilde av tidligere rapport i Vortex på "Besøkstall" fra Google Analytics. Viser et søylediagram med røde søyler for tall per måned siste år, og fire utvalgte tall til høyre.

Fra "besøk" til "avspilling" for audio og video

For audio- og videoinnhold er det uansett at besøker spiller av et opptak som er ønsket resultat, ikke besøk. Dere som for eksempel lager podcaster vil gjerne også vite hvor stor del av opptaket som ble avspilt.

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, parallell, nummer, sirkel.

Derfor har vi gjort følgende endringer i navn og kilde for tallene:

 • «Unike avspillinger startet» erstatter «Besøk»
 • Kilde er fortsatt "Total Unique Events fra event 'VideoPlay'
 • «Unike avspillinger av minst 75 % av opptaket» erstatter "Besøk"
 • Ny kilde "Total Unique Events fra eventet 'Video75Percent'" erstatter dagens "Total Events fra eventet 'VideoPlay'"

Mer tilgjengelige tall og diagram

Vi har også gjort noen forbedringer i universell utforming av tallene og diagrammet:

 • Økt kontrast på rapporterte tall for bedre lesbarhet
 • Endret alternativ tekst fra “Visit chart” til “Bar chart of unique page views last 12 months”
 • Større og mer lesbar tekst i informasjonsboksen
 • Bedre kontrakst på aksenes etiketter i diagram

Andre forbedringer og retting av feil

 • Ny løsning for utvekslingsrapporter (UX-bloggen)

 • Forenklet behandling og visning av leserettigheter

 • Mulig å sortere audio- og videolister etter publiseringsdato

 • Rettet opp at filer med norske bokstaver æ, ø og å får feil bokstaver ved opplastning

 • Oppgradert CKEditor med en rekke forbedringer av sikkerhet og retting av feil

 • Enklere å vise utvalgte publikasjoner på person- og prosjektsider
 • Fått tilbake påminnelse om opplenkede ressurser ved avpublisering
 • Forenkling av visuelt design i redigering av fellestekster og accordions
 • Tydeligere bagrunnsfarge for hover-state i Vortex admin
Av Sven Høgdahl
Publisert 24. feb. 2022 18:32 - Sist endret 22. mars 2022 10:37